Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logo for the website Logo for the website

Nationell MDK Peniscancer

Från och med den 13 december 2021 tar Skånes Universitetssjukhus (SUS) över ansvaret för nationell MDK för peniscancer från Universitetssjukhuset i Örebro.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 9, 2021