Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Reumatologisektionen, USÖ

Vi är en specialistverksamhet för utredning, behandling och rehabilitering av reumatologiska sjukdomar för personer över 18 år. Vårt upptagningsområde är i första hand Region Örebro län och det finns även möjlighet att använda det fria vårdvalet.

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av COVID-19

På Svensk Reumatologisk Förenings webbplats finns detta dokument publicerat. (Uppdaterat 11 februari 2022). Läs dokumentet här.

Våra verksamheter består av mottagning med team och specialmottagningar. Vår slutenvård finns tillsammans med njurmedicin på medicinavdelning 93. Vi utreder och behandlar reumatiska sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism, psoriasisartrit, rygginflammatorisk sjukdom, blodkärlsinflammation (granulomatös polyangit, Churg-Strauss, jättecellsarterit, polyarteritis nodosa). Vi tar även hand om SLE, myositsjukdomar och sklerodermi.

För att uppnå bästa möjliga vård och behandling arbetar vi i team. Vi arbetar för ett aktivt samarbete med patienter och intresseorganisationer.

I våra team arbetar läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, fysioterapeuter och medicinska vårdadministratörer. Vi tar emot ett stort antal studenter inom olika professioner.

Nydiagnosteam
Patienter med nydebuterad reumatoid artrit tas emot av vårt nydiagnosteam med regelbundna besök och kontroller hos reumateamet.

Sklerodermiteam
Patienter med diagnosen sklerodermi behandlas av vårt skleroderimiteam.

Myositteam
Patienter med olika former av diagnosen myosit behandlas av vårt myositteam. Det finns ett specialiserat reumateam som ansvarar för en del av behandlingen/rehabiliteringen. 

PMR-patienter (polymyalgia reumatica)
De flesta personer med PMR kan behandlas på vårdcentral. Vid behov remitteras man till kliniken där uppföljning sker via sjuksköterska.

Arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kuratorer har poliklinisk mottagning för klinikens patienter. 

Remissionspatienter
Patienter i remission eller med låg sjukdomsaktivitet kan kallas till sjuksköterska för återbesök.

Sektionschef

Annika Söderbergh

Sektionschef

Annika Söderbergh

Jobba hos oss!

I regionen finns bland annat tre sjukhus, 29 vårdcentraler, psykiatri och habiliteringsverksamhet där nästan 8000 personer arbetar. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av sju sjukhus i landet som bedriver och utvecklar högspecialiserad vård. Sedan 2011 har vi läkarutbildning vilket även fört oss till en position som en etablerad aktör inom klinisk forskning i Sverige och internationellt. Läs mer på:  Jobb och utbildning 

Klinisk forskning inom Region Örebro län

Region Örebro län befinner sig i en spännande fas när det gäller forskning och utveckling. Regionens forskningsstrategi lyfter fram vikten av en omfattande och högkvalitativ forskning för att kunna erbjuda medborgarna de bästa förutsättningarna för hälsa, vård och omsorg.

Läs mer på vår forskningswebb

I Region Örebro län utbildar vi vårdpersonal som kan möta och förena framtidens krav på yrkeskunnande baserat på teoretisk kunskap, forskningsanknytning och praktiskt handlag.

Utbildningstjänster (regionorebrolan.se)

Kurser och kompetensutveckling för yrkesverksamma

Did the content help you?

Last updated: Friday, September 8, 2023

Read more about Hud och reumatologi, verksamhetsområde