Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search
Find events through free text search.
Select type/types of events.
Select month.
12
September
2024

Nätverksträff för ergonomer

Thursday 12 September 2024

18
September
2024

Handledarutbildning - Folktandvården, SÖ1

Wednesday 18 September - Wednesday 16 October 2024

19
September
2024

Ledarskapsutbildning för ST-tandläkare, SÖ3

Thursday 19 September - Thursday 17 October 2024

30
September
2024
03
October
2024

AT-seminarium Etik i vården

Thursday 03 October 2024

22
October
2024

AT/BT-seminarium Ledarskap och genus

Tuesday 22 October - Wednesday 23 October 2024

24
October
2024

Fortbildningsdag i lungfunktion och spirometri

Thursday 24 October 2024

Väntrum, Kopparbergs vårdcentral.
31
October
2024

Hälso- och sjukvårdsdag för undersköterskor och skötare

Thursday 31 October 2024

07
November
2024

AT/BT-seminarium Palliativ vård

Thursday 07 November 2024

11
November
2024

ST-kurs: Tumörsjukdomar i huvud- och halsområdet

Monday 11 November - Friday 15 November 2024

12
February
2025

Mellansvenskt läkemedelsforum 2025

Wednesday 12 February - Thursday 13 February 2025

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 24, 2023