Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

SmiNet 3, ny version lanseras

Published: 2021-09-06 08:00

Efter flera års arbete lanseras en ny systemversion av SmiNet den 6 september 2021, klockan 8.00.

SmiNet är ett anmälningssystem för smittsamma sjukdomar enligt Smittskyddslagen.

Nyheter i systemet;

  • Klinisk anmälan görs via ett webbformulär (inga installationer behövs)
  • Fungerar på internet och Sjunet, utvecklat för dator i första hand och rekommenderad webbläsare Google Chrome (Edge fungerar också)
  • Logga i första hand in med SITHS-kort (BankID och Freja eID+ används inte längre)
  • Paragrafanmälan kan göras via SmiNet (endast SITHS-kort).
    Möjligheten att göra anmälan via papper kommer finnas kvar
  • Den nya versionen har en omarbetad layout

Läs vidare på sidan Anmälan till smittskyddsläkare

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 6, 2021