Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Begränsat antal vaccindoser mot apkoppor - går till exponerade personer

Published: 2022-07-20 13:17

Sverige har tilldelats 2 700 doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Doserna distribueras i första hand till storstadsregionerna för att kunna ges till personer som har exponerats för virus. Vaccinet behöver användas i kombination med andra smittskyddsåtgärder såsom förhållningsregler och smittspårning

Fram till den 13 juli i år har 58 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Bland de fall som är kända hittills har överföring av viruset skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män.

Vaccin som kan användas mot apkoppor har donerats till EU:s medlemsstater via EU:s beredskapsmyndighet Hera. Vaccinet som bedöms ha en cirka åttioprocentig skyddseffekt behöver användas i kombination med andra smittskyddsåtgärder såsom förhållningsregler och smittspårning.

Personer som utsatts för viruset prioriteras

Folkhälsomyndigheten har på Regeringens uppdrag tagit fram en rekommendation för användning av vaccinet. De begränsade antal doser som finns tillgängliga ska användas för att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom. Det innebär att personer som utsatts för viruset kommer att prioriteras.

Fördelning av doser kommer ske efter behov baserat på antal fall hos respektive region, vilket innebär att doser i första hand distribueras till storstadsregionerna, men vid behov även till andra regioner.

Inga konstaterade fall av apkoppor i Örebro län

I nuläget finns inga konstaterade fall av apkoppor i Örebro län. En person som haft nya sexuella kontakter de senaste veckorna och sedan insjuknat med hudutslag med blåsor och sår på könsorgan, analt eller runt munnen bör kontakta 1177 för rådgivning. Rutiner finns för att hantera misstänkta fall av apkoppor inom regionen.

Läs mer

Apkoppor, Smittskydd Region Örebro län

Apkoppor, Folkhälsomyndigheten

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, July 20, 2022