Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

LV ordinary systolic fuction (patient 1:3, SAX VK)

(Left ventricle systolic function)

Senast uppdaterad: den 28 januari 2021