Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kontakta Vårdhygien

Kontaktuppgifter vid frågor om vårdhygien.

Samordnande hygiensjuksköterska

Annethe Thegel

Hygiensjuksköterska

Område

MRB team
Närsjukvård Örebro
Närsjukvård Söder
Habilitering/hjälpmedel

Hygiensjuksköterskor

Maria Moberg

Hygiensjuksköterska

Område

Medicin/rehab
Thorax/kärl/diagnostik
Psykiatri

Ann-Sofi Mattsson

Hygiensjuksköterska

Område

Närsjukvård Väster
Närsjukvård Norr
Opererande/onkologi

Cathrine Binett Österlund

Hygiensjuksköterska

Område

Örebro läns kommuner

Område

Örebro läns kommuner

Hygienläkare

Charlotta Hellbacher

Specialistläkare

Område

Region Örebro län
MRB team

Område

Region Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021