Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Välgrundad misstanke

Föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens: 

 • malignitetssuspekt knöl* i bröstet
 • malignitetssuspekt knöl* i armhålan hos kvinnor
 • ändrad kontur på bröstet
 • nytillkommet indragen bröstvårta
 • rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
 • blodig sekretion från enstaka mjölkgång
 • ensidigt eksem på bröstvårtan
 • sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
 • nytillkommen apelsinskalsliknande hud
 • fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer

*) En knöl som inte helt uppenbart har en annan naturlig orsak ska betraktas som malignitetssuspekt.

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.

Informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Ge informationen vid ett fysiskt möte

Om ni inte har kommit överens om något annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och och betydelsen av informationen.

Observera

Ta alltid längd, vikt och kreatinin vid misstanke om cancer. Utredning med kontraströntgen ingår i 28 av vårdförloppen.

Remissen ska innehålla

Anamnes

Ange särskilt:

 • symtom som föranleder remissen och eventuella tidigare utredningar av dem
 • allmäntillstånd och samsjuklighet
 • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt bröstcancer eller äggstocks-cancer
 • ärftlighet (t ex känt mutationsbärarskap eller bröstcancer eller äggstockscancer hos nära släktingar)
 • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

Lokalstatus bröst

Kontaktuppgifter

 • Kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer/mobilnummer
 • Uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

 • Remiss skickas i RoS till: Kir sekt BröstEndokr, USÖ
 • Märk remissen: SVF bröstcancer
 • Markera i rutan: Rutin

Om remissen måste faxas

 • Märk remissen: "Diagnos/fråga: SVF, Bröstcancer?"
 • Remissen ska faxas samma dag
 • När faxet är skickat ska du ringa till koordinator för att kontrollera att faxet har kommit fram. 

Telefon: ?

Telefontider:

må-tors 8.00-16.00

fre 8.00-12.00

lunch 12.00-13.00

Fax: 019-602 43 97

Koordinator SVF Bröstcancer

Vid direkt remittering till mammografienheten från primärvården där röntgen/utredning visar bröstcancer ska sjuksköterska på mammografienheten kontakta akutsjuksköterska på den aktuella vårdcentralen för information.

Denna ansvarar sedan för att primärvårdsläkare informerar patienten och faxar en remiss till bröstmottagningen.

Samtidigt ska information för kännedom utgå från mammografin till bröstsjuksköterska som bevakar att remiss inkommer i tid.

Telefonnummer

0771-407710

Telefontider

Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Torsdag 07:30-16:30

Fredagar 07:30-12:15

Besöksadress

Entré B, hiss B1, vån 1,

Visa på karta

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 maj 2021