Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Akut myeloisk leukemi, AML, standardiserat vårdförlopp

Riktlinjer för dig som utreder Akut myeloisk leukemi enligt standardiserat vårdförlopp.

Riktlinjer för dig som remitterar för utredning

Alarmsymtom (misstanke):

 • Trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak.
 • Blåmärken eller blödningstendens.
 • Infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än två veckor).

Undersökning (omedelbart):

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter.
 • Fysikalisk status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation.
 • Om patienten har blödningssymtom: koagulationsprover (PK-INR, APTT).

Välgrundad misstanke då något av följande föreligger (remiss samma dag):

 • Omogna vita blodkroppar i perifert blod (t ex blaster eller promyelocyter).
 • Anemi i kombination med avvikande mängd vita blodkroppar eller trombocytopeni.
 • Avvikande koagulationsprover i kombination med avvikande blodstatus.

Påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar:

Kontakta hematologjouren omedelbart, även utanför kontorstid.

Information till patienten vid remittering (vid välgrundad misstanke)

Vid remittering till utredning (vid välgrundad misstanke) ska patienten informeras om:

 • att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen,
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon

Remissen ska innehålla

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla: 

 • Symtom och fynd som ligger till grund för misstanken, provsvar från tidigare utredningar av dem.
 • Anamnes
  - samsjuklighet,
  - ­tidigare sjukdomar och behandlingar,
  - ­läkemedel,
  - ­social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar.
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer.

Om remissen faxas:
Märk remissen: Diagonos/fråga: SVF, Akut myeloisk leukemi, AML?
Fax: 019-602 12 82

Kontakt

Dagtid 08:00-16:00
Växel 019-602 11 11, sök hematologkonsult USÖ

Helger 08:00-15:00
Växel 019-602 11 11, sök hematologjour USÖ

Övrig tid
Växel 019-602 11 11, sök medicinjouren, USÖ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 augusti 2021