Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Resa in i Sverige från utlandet

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Allt resande utanför Sverige utgör en risk för att få in smitta med nya varianter. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige stannar hemma i minst 7 dagar, undviker nära kontakter och testar sig för covid-19. Dessa rekommendationer gäller resenärer från samtliga länder.

Resenärer födda 2014 och tidigare rekommenderas att testa sig för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige och sedan på dag 5 från ankomst om det första provet var negativt. Om resenären har testat sig i samband med resa till Sverige undantas hen från test vid ankomst men rekommenderas testa sig på dag 5. I väntan på provsvar ska resenären stanna hemma. Även yngre barn som inte är provtagna ska stanna hemma i minst 7 dagar. Man har inte rätt att söka smittbärarpeng för dessa 7 dagar.

Personer som bor i samma hushåll som resenären behöver inte vara hemma så länge resenären testar negativt för covid-19. Det är dock viktigt att hushållsmedlemmar är uppmärksamma på eventuella symtom på covid-19 och i så fall testar sig. 

Arbetspendlare/studenter, som regelbundet åker över en gräns, är undantagna från att stanna hemma i 7 dagar förutsatt att de testar sig minst en gång i veckan.

Ovanstående rekommendationer gäller oavsett tidigare bekräftad infektion eller vaccination.

Region Örebro län - Rekommendationer för resenärer som reser in i Sverige från utlandet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021

Läs mer om Nyheter inom Smittskydd