Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Genomgången infektion med covid-19 bedöms ge skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, minst 6 månader från infektionstillfället.

Personer som haft bekräftad covid-19-infektion och tillfrisknat bedöms ha en mycket låg risk att återinsjukna i covid-19 åtminstone 6 månader från infektionstillfället.   

Genomgången infektion med covid-19 ska ha bekräftats med:

 • Tidigare positivt PCR-test för covid-19.
  eller
 • IgG antikroppar i antikroppstest som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Om genomgången infektion endast har påvisats med ett positivt antikroppstest och inte PCR-test kan det vara svårt att veta vid vilken tidpunkt man hade infektionen och därmed hur länge man är immun.

Vad gäller för mig som har haft covid-19?

Om det gått kortare tid än 6 månader från infektionstillfället:
 • Behöver du inte ta nytt PCR-prov vid eventuella nya, lindriga sjukdomssymtom. Du ska vara hemma när du är sjuk. Du kan gå tillbaka till arbete/skola när du mår bra igen.
  Undantag när förnyad provtagning är aktuellt även inom 6 månader är vid till exempel nedsatt immunförsvar, eller om du blir mer svårt sjuk och söker sjukvård.
 • Om någon annan i ditt hushåll får covid-19 är du undantagen från förhållningsregler för hushållskontakter. Det innebär att du inte behöver vara hemma från skola/arbete så länge du är frisk.
 • Om du är nära kontakt till en person med covid-19 är du undantagen från instruktioner för närkontakter så länge du är frisk.

Observera att du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället samt även de rekommendationer som gäller på arbetsplatser för att förhindra smittspridning. Inom sjukvård och omsorg ska man fortsätta att följa basala vårdhygienrutiner och använda personlig skyddsutrustning.

Om det gått längre tid än 6 månader från infektionstillfället:
 • Ska du vid eventuella nya sjukdomssymtom, även lindriga, stanna hemma och lämna nytt PCR-prov.
 • Om någon annan i ditt hushåll får covid-19 gäller förhållningsregler för hushållskontakter även dig.
 • Om du är närkontakt till en person med covid-19 gäller instruktioner för närkontakter även dig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021