Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Om ditt PCR-prov var positivt innebär det att du har covid-19. Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra.

Du bedöms vara smittsam i minst 7 dygn från att du blev sjuk. Du ska också ha varit feberfri och allmänt förbättrad i 2 dygn innan du betraktas som smittfri.

Om du lämnat prov fast du inte hade symtom bedöms du vara smittsam minst 7 dygn från provtagningsdagen. Om du får symtom efter provtagningen se ovan.

Under tiden du är smittsam ska du:

 • inte gå till arbete, skola eller förskola
 • du ska heller inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
 • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
 • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
 • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta och hosta i armvecket eller i näsduk
 • informera om att du är smittad om du söker vård
 • gå på återbesök eller ha telefonkontakt om din läkare säger att du ska göra det.
Det här behöver du göra

Om du har en pågående infektion med covid-19 är du enligt smittskyddslagen skyldig att medverka i smittspårning. Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den viktigaste delen i smittspårning är att informera de personer du kan ha smittat. Det innebär personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd. 

Du behöver göra följande:

1. Informera de personer du bor ihop med (hushållskontakter). De personer du delat boende med någon gång under tiden du varit smittsam räknas som hushållskontakter och ska följa särskilda förhållningsregler som bland annat innebär att de ska stanna hemma minst 7 dygn från förskola/skola/arbete. I Örebro Län ska hushållskontakter från gymnasieålder och uppåt lämna PCR-prov.

2. Tänk igenom vilka andra personer du haft nära kontakt med under den period du varit smittsam. Nära kontakter utanför hushållet behöver också informeras. Det gäller exempelvis kontakter i samband med arbete/studier/skola/förskola, vänner du träffat eller personer du haft nära kontakt med vid idrottsaktiviteter eller fritidsaktiviteter.

Du kommer att få mer information i samband med smittspårningen

 

Läs mer under rubriken

Positivt provsvar för pågående covid-19 (PCR) – vad händer nu?, 1177.se

I Örebro Län ska du som;
 • Hushållskontakter med symtom
  • Provtas snarast. Gäller alla födda 2014 och tidigare (dvs från förskoleklass och uppåt).
 • Hushållskontakter utan symtom
  • Provtas 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Gäller alla födda 2014 och tidigare (dvs från förskoleklass och uppåt).
  • Hushållskontakter som fått första dosen vaccin för mer än 3 veckor sedan behöver inte provtas så länge de är symtomfria, förutom om de arbetar inom vård och omsorg. Dessa ska testa sig snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, men får arbeta i väntan på provsvar förutsatt att de är helt symtomfria.

Om hushållskontakten har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver denne inte ta prov.

Informationsblad


Svenska,
Covid‐19, information om provtagning av dig som är hushållskontakt

Arabiska, كوفيد-19، معلومات عن أخذ عيّنات التحليل للشخص المسؤول عن التواصل من المنزل

Engelska, covid-19, information about testing if you are a household contact

Somaliska, Covid-19, warbixin ku saabsan is baarista ku socota adiga xiriir dhow la leh qof guriga kula deggan

 

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

 

Svenska, till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 

Arabiska, إلى من كان على احتكاك بشخص مُصاب بكوفيد‐19

Engelska, you have been in close contact with someone who has covid‐19

Somaliska, Ku socota qof xiriir dhow la lahaa ruux qaba xannuunka covid‐19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021