Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ditt provsvar visar att du har covid-19, då är det viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra.

Du bedöms vara smittsam i minst 7 dygn från att du blev sjuk. Du ska också ha varit feberfri och allmänt förbättrad i 2 dygn innan du betraktas som smittfri. Under tiden du är smittsam ska du:

  • inte gå till arbete, skola eller förskola
  • du ska heller inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
  • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
  • inte handla i butiker, på apotek eller resa med allmänna transportmedel
  • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk
  • informera om att du är smittad om du söker vård
  • gå på återbesök eller ha telefonkontakt om din läkare säger att du ska göra det.
Det här behöver du göra

Om du har en pågående infektion med covid-19 ska du enligt smittskyddslagen medverka i smittspårning. Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Den viktigaste delen i smittspårning är att informera de personer du kan ha smittat. Det innebär personer du har varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 48 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu. Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst 15 minuter inom 2 meters avstånd. 

Läs mer under rubriken

Positivt provsvar för pågående covid-19 (PCR) – vad händer nu?, 1177.se

I Örebro Län ska du som hushållskontakt från gymnasieålder och uppåt lämna PCR-prov 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Det gäller även om du inte har några symtom eller är vaccinerad.

Om hushållskontakten har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver denne inte ta prov på dag 5.

Om hushållskontakten får symtom ska denne vara hemma tills hen är frisk.

För barn under gymnasieåldern gäller provtagning enbart vid symtom eller särskild uppmaning från vården.

Informationsblad


Svenska

Arabiska, ب بɢوفيد إڲʄ من ɠان عڴʄ احتɢاك Ȋܨݵصم ‐١٩ُ

Engelska, you have been in close contact with someone who has Covid‐19

 Somaliska, Ku socota qofka xiriir dhow la leh qof qaba xanuunka covid‐19

 

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

 

Svenska

Arabiska, ب بɢوفيد إڲʄ من ɠان عڴʄ احتɢاك Ȋܨݵصم ‐١٩ُ

Engelska, you have been in close contact with someone who has covid‐19

Somaliska, ku socota qofka xiriir dhow la leh qof qaba xanuunka covid‐19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 april 2021