Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittskyddsblad, informationsblad, covid-19

Translations into other languages, see below

I Örebro Län ska du som;
  • Hushållskontakter med symtom
    • Provtas snarast. Gäller vuxna och barn från 6 år (dvs från förskoleklass och uppåt).
  • Hushållskontakter utan symtom
    • Provtas 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Gäller vuxna och barn från 6 år (dvs från förskoleklass och uppåt).
    • Hushållskontakter som är fullvaccinerade dvs fått andra dosen vaccin för minst 2 veckor sedan behöver inte provtas så länge de är symtomfria, förutom om de arbetar inom vård och omsorg. Dessa ska testa sig snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, men får arbeta i väntan på provsvar förutsatt att de är helt symtomfria.

Om hushållskontakten har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver denne inte ta prov.

Informationsblad


Svenska,
Covid‐19, information om provtagning av dig som är hushållskontakt

 

Översättningar kommer inom kort

Arabiska

Engelska

Somaliska

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

Svenska

till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 

Arabiska

إلى من كان على احتكاك بشخص مُصاب بكوفيد19

Engelska

Information for people who’ve been in close contact with someone with COVID‐19

Somaliska

Ku socota qofka xiriir dhow la lahaa qof qaba covid‐19

Svenska

Information vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19 på förskola

Arabiska

معلوماتإلىأولياءاألمور عند اإلصابة بكوفيد-19 فيروضةاألطفال

Engelska

Information to parents and guardians regarding cases of Covid‐19 at preschool

Somaliska

Warbixin ku socota waalidiinta oo ku saabsan kiisaska covid‐19 ee xannaanada

Svenska

Informationsblad vid konstaterat fall av covid‐19

Arabiska

معلوماتإلىأولياءاألمور عند اإلصابة بكوفيد‐19 - املدرسةاألساسية)من الصف التمهيدي وحتىالصف 9)

معلومات إلى التلميذ/أولياء الأمور عند الإصابة بكوفيد‐19 ‐ المدرسة الثانويةInformation

Engelska

Information to parents and guardians regarding cases of Covid‐19 – primary and secondary school (preschool class – year 9)

Information to pupils and guardians regarding cases of Covid‐19 – upper secondary school)

Somaliska

Warbixin ku socota waalidiinta oo ku saabsan kiisaska covid‐19 - dugsiga hoose dhexe (Xannanada – fasalka 9aad)

warbixin ku socota ardayda/waalidiinta oo ku saabsan kiisaska covid‐19 dugsiga sare

Region Örebro län kan förmedla testkit till skolan enligt följande rutin:

 

Vid distribution av testkit till elever, skicka även med följande informationsbrev:

Om en person med covid-19 varit i din verksamhet under smittsam period kan du kan i egenskap av chef, ledare inom sport/kultur eller nyckelperson i civilsamhället behöva hjälpa till med smittspårningen och förmedla information till berörda. Om den smittade personen eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp är detta dokument ett stöd för dig.

Informationsblad

 

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2021