Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittskyddsblad, informationsblad, covid-19

Translations into other languages, see below

I Örebro Län ska du som hushållskontakt från gymnasieålder och uppåt lämna PCR-prov 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Det gäller även om du inte har några symtom eller är vaccinerad. Du ska vara hemma minst 7 dagar innan du går tillbaka till arbete/studier även om PCR‐provet är negativt.

Om du som är hushållskontakt har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver du inte ta prov på dag 5 men om du får symtom ska du vara hemma tills du är frisk.

För barn under gymnasieåldern gäller provtagning enbart vid symtom eller särskild uppmaning från vården.

Informationsblad


Svenska

Arabiska, ب بɢوفيد إڲʄ من ɠان عڴʄ احتɢاك Ȋܨݵصم ‐١٩ُ

Engelska, you have been in close contact with someone who has Covid‐19

 Somaliska, Ku socota qofka xiriir dhow la leh qof qaba xanuunka covid‐19

 

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

 

Svenska

Arabiska, ب بɢوفيد إڲʄ من ɠان عڴʄ احتɢاك Ȋܨݵصم ‐١٩ُ

Engelska, you have been in close contact with someone who has covid‐19

Somaliska, ku socota qofka xiriir dhow la leh qof qaba xanuunka covid‐19

Rektorer

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan ha utsatts för smitta och behöver därför informeras. Om den smittade personen/vårdnadshavare eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp med att informera nära kontakter är detta dokument ett stöd för dig.

Informationsblad

Skolpersonal, elever och vårdnadshavare

Om det i anslutning till klassen/personalgruppen på skolan har konstaterats fall med covid‐19 kan du ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och vid eventuella symtom stanna hemma och ta prov skyndsamt.

Informationsblad

Svenska

Arabiska, معلومات و୒رشاداتلموظفي المدارس والتلاميذ وأولياء الأمورࢭʏ حال وجود إصابة مؤكدة بɢوفيد-١

Engelska, Information and instructions to school staff, pupils, parents, and guardians in the event of a confirmed case of covid‐19

Somaliska, Tilmaamo iyo macluumaad ku socoto macalimiinta dugsiga, ardyda iyo waalidiinta haday dhacdo in la xaqiijiyo xaalad covid‐19

Förskola, vårdnadshavare

På ditt barns förskola har det konstaterats fall med covid‐19. Ditt barn kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att ditt barn blivit smittat eller kommer att bli sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information. 

Informationsblad

Svenska

Arabiska, معلوماتوإرشاداتألولياءاألمور في حال وجود إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فيروضةاألطفال

Engelska, Information and instructions to parents and guardians following a confirmed case of Covid-19 at preschool

Somaliska, Macluumaad iyo tusaalooyin ku socda waalidiinta haday xannaanada ka dhacdo xaalad covid-19 oo la xaqiijiyay

 

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan ha blivit utsatta för smitta och behöver därför informeras. Om den smittade personen eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp är detta dokument ett stöd för dig.  

Informationsblad

 

Senast uppdaterad: den 8 april 2021