Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information om provtagning till dig som är hushållskontakt - tilllägg Örebro län


كوفيد-١٩ ،معلومات عن فحص أܧݵاص التواصل ضمن الأسر

Covid‐19 test if you are a household contact 

Covid‐19, macluumaad ku saabsan qofka qoyska ka mid ah ee baaritaanka iska qaadaayo

I Örebro Län ska hushållskontakter från gymnasieålder och uppåt lämna PCR-prov 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Det gäller även om hushållskontakten inte har några symtom. Om hushållskontakten har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver denne inte ta prov på dag 5. Om hushållskontakten får symtom ska denne vara hemma tills hen är frisk. För barn under gymnasieåldern gäller provtagning enbart vid symtom eller särskild uppmaning från vården.

Informationsblad vid fall av covid-19

Närkontakter till fall av covid-19:

ب بɢوفيد إڲʄ من ɠان عڴʄ احتɢاك Ȋܨݵصم ‐١٩ُ

You have been in close contact with someone who has Covid‐19

Ku socota qofka xiriir dhow la leh qof qaba xanuunka covid‐19

Informationsblad för skola, förskola

Rektorer:

Skolpersonal, elever och vårdnadshavare:

معلومات و୒رشاداتلموظفي المدارس والتلاميذ وأولياء الأمورࢭʏ حال وجود
إصابة مؤكدة بɢوفيد-١

Information and instructions to school staff, pupils, parents, and guardians in the event of a confirmed case of Covid‐19  

Tilmaamo iyo macluumaad ku socoto macalimiinta dugsiga, ardyda iyo waalidiinta haday dhacdo in la xaqiijiyo xaalad covid‐19

Vårdnadshavare på förskola:

معلوماتوإرشاداتألولياءاألمور في حال وجود إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فيروضةاألطفال

Information and instructions to parents and guardians following a confirmed case of Covid-19 at preschool

Macluumaad iyo tusaalooyin ku socda waalidiinta haday xannaanada ka dhacdo xaalad covid-19 oo la xaqiijiyay

Informationsblad, övriga

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2021