Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittskyddsblad, informationsblad, covid-19

Translations into other languages, see below

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

Svenska

till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 

Översättningar på Arabiska Engelska Somaliska kommer inom kort

Svenska

Information vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19 på förskola

Översättningar på Arabiska Engelska Somaliska kommer inom kort

Svenska

Informationsblad vid konstaterat fall av covid‐19

Region Örebro län kan förmedla testkit till skolan enligt följande rutin:

Vid distribution av testkit till elever, skicka informationsbrev ovan.

Översättningar på Arabiska Engelska Somaliska kommer inom kort

Om en person med covid-19 varit i din verksamhet under smittsam period kan du kan i egenskap av chef, ledare inom sport/kultur eller nyckelperson i civilsamhället behöva hjälpa till med smittspårningen och förmedla information till berörda. Om den smittade personen eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp är detta dokument ett stöd för dig.

Informationsblad

Senast uppdaterad: den 30 augusti 2021