Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Smittskyddsblad, informationsblad, covid-19

Translations into other languages, see below

I Örebro Län ska du som;
  • Hushållskontakter med symtom
    • Provtas snarast. Gäller alla födda 2014 och tidigare (dvs från förskoleklass och uppåt).
  • Hushållskontakter utan symtom
    • Provtas 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov. Gäller alla födda 2014 och tidigare (dvs från förskoleklass och uppåt).
    • Hushållskontakter som är fullvaccinerade dvs fått andra dosen vaccin för minst 2 veckor sedan behöver inte provtas så länge de är symtomfria, förutom om de arbetar inom vård och omsorg. Dessa ska testa sig snarast samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, men får arbeta i väntan på provsvar förutsatt att de är helt symtomfria.

Om hushållskontakten har haft konstaterad covid‐19‐infektion sista sex månaderna, räknat från infektionstillfället, behöver denne inte ta prov.

Informationsblad


Svenska,
Covid‐19, information om provtagning av dig som är hushållskontakt

Arabiska, كوفيد-19، معلومات عن أخذ عيّنات التحليل للشخص المسؤول عن التواصل من المنزل

Engelska, covid-19, information about testing if you are a household contact

Somaliska, Covid-19, warbixin ku saabsan is baarista ku socota adiga xiriir dhow la leh qof guriga kula deggan

 

En person du nyligen haft nära kontakt med har covid‐19. Du kan ha utsatts för smitta och det innebär att det finns en risk att du blir sjuk. Det är viktigt att du tar ansvar för att inte föra smittan vidare.

Nära kontakt innebär inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar.

Informationsblad

 

Svenska, till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 

Arabiska, إلى من كان على احتكاك بشخص مُصاب بكوفيد‐19

Engelska, you have been in close contact with someone who has covid‐19

Somaliska, Ku socota qof xiriir dhow la lahaa ruux qaba xannuunka covid‐19

Rektor

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan ha utsatts för smitta och behöver därför informeras. Om den smittade personen/vårdnadshavare eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp med att informera nära kontakter är detta dokument ett stöd för dig.

Informationsblad

Hantering av covid-19 i skolmiljö, Folkhälsomyndigheten, Innan du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet

Skolpersonal, elever och vårdnadshavare

Om det i anslutning till klassen/personalgruppen på skolan har konstaterats fall med covid‐19 kan du ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och vid eventuella symtom stanna hemma och ta prov skyndsamt.

Informationsblad

Svenska, information och instruktioner till skolpersonal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19

Arabiska,معلومات وإرشادات لموظفي رياض الأطفال والمدارس والتلاميذ وأولياء الأمور في حال وجود إصابة مؤكدة بكوفيد-19

Engelska, information and instructions to preschool/school staff, pupils, parents, and guardians following a confirmed case of Covid‐19

Somaliska, Macluumaad iyo tilmaamo ku socda shaqaalaha xannaanada/dugsiga, ardayda iyo waalidiinta haddii ay dhacdo kiis la xaqiijiyay oo la xiriira covid‐19

Förskola, vårdnadshavare

På ditt barns förskola har det konstaterats fall med covid‐19. Ditt barn kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att ditt barn blivit smittat eller kommer att bli sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information. 

Informationsblad

Svenska, Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19 på förskola

Arabiska, معلوماتوإرشاداتألولياءاألمور في حال وجود إصابة مؤكدة بكوفيد-19 فيروضةاألطفال

Engelska, Information and instructions to parents and guardians following a confirmed case of Covid-19 at preschool

Somaliska, Macluumaad iyo tusaalooyin ku socda waalidiinta haday xannaanada ka dhacdo xaalad covid-19 oo la xaqiijiyay

 

En person med konstaterad covid‐19 har varit i din verksamhet när hen var smittsam. Andra personer i din verksamhet kan ha blivit utsatta för smitta och behöver därför informeras. Om den smittade personen eller smittspårare från centrala smittspårningsenheten ber dig om hjälp är detta dokument ett stöd för dig.  

Informationsblad

 

Senast uppdaterad: den 8 april 2021