Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rekommendationer för resenärer som reser in i Sverige från utlandet

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Allt resande utanför Sverige utgör en risk att få in smitta med nya varianter. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige undviker nära kontakter och testar sig för covid-19.

Vilka omfattas av rekommendationerna?

Rekommendationerna gäller resenärer från samtliga länder samt oavsett tidigare bekräftad covid-19-infektion eller vaccination.

Stanna hemma minst 7 dagar och undvik nära kontakter

Resenärer bör stanna hemma och isolera sig minst sju dagar efter ankomst till Sverige. Det gäller även barn som går i skola eller förskola.

Provtagning

Resenärer födda 2014 och tidigare rekommenderas att testa sig för pågående covid-19-infektion vid ankomst till Sverige och sedan på dag 5 från ankomst om det första provet var negativt. Detta gäller även symtomfria resenärer. Om resenären har testat sig i samband med resa till Sverige undantas hen från test vid ankomst men rekommenderas testa sig på dag 5. I väntan på båda provsvaren bör resenären stanna hemma. Även yngre barn som inte är provtagna bör stanna hemma i minst 7 dagar.

Resenärer ringer 019-602 88 95 för att boka tid för provtagning. Läs mer på 1177.se.

Hushållskontakter till resenärer

Personer som bor i samma hushåll som resenären behöver inte vara hemma. Det är dock viktigt att hushållsmedlemmar är uppmärksamma på eventuella symtom på covid-19 och i så fall stannar hemma och testar sig.

Arbetspendlare

Arbetspendlare, inklusive studenter till utlandet bör vara noga med att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, men omfattas inte av rekommendationen att undvika kontakter med andra förutsatt att de testas för covid-19 minst 1 gång per vecka. Om arbetspendlaren testar negativt minst en gång per vecka kan arbete i respektive land ske utan uppehåll.

Arbetspendlare som inte testas minst 1 gång per vecka bör testa sig vid ankomst till Sverige, testa sig igen fem dagar efter ankomst och stanna hemma och undvika nära kontakter i väntan på båda provsvaren.

Yrkesförare som enstaka gånger åker över en gräns och lossar en last för att sedan återvända till Sverige bör testa sig för covid-19 vid hemkomsten men omfattas inte av rekommendationen att undvika kontakter. Yrkesförare som regelbundet åker över gränsen bör testa sig en gång per vecka.

Ovanstående rekommendationer gäller oavsett vilket land arbetspendlingen sker till.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2021