Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Övervakning av SARS CoV-2

Målet är att minst 10% av virus från nya anmälda covid-19-fall per vecka ska typas med WGS. Övervakningen syftar till att identifiera nya virusstammar med ev. ökad spridningsbenägenhet eller påverkan på immunitet och vaccinationseffekt. Andelen höjs i takt med att totala antalet fall minskar i och med ökad vaccinationstäckning. I Region Örebro län omfattas följande prover av WGS-typning från och med vecka 4, 2021

1. Minst 10 % av regionens positiva fall/vecka

Minst 10 % av positiva fall sekvenseras genom Folkhälsomyndighetens avtal med Eurofins. Sedan vecka 4 omfattas även alla positiva prover av särskild screening-analys med fokus på att bland annat identifiera den Brittiska varianten.

2. Prov från fall med reseanamnes

Alla positiva fall med reseanamnes sekvenseras via Folkhälsomyndigheten. Prover identifieras via remissuppgifter, smittspårningsformulär och via Smittskyddsenheten.

3. Två prov per större kluster

Prov från större utbrottskluster sekvenseras. Större utbrottskluster definieras för närvarande som snabbt uppkomna kluster med mer än 10 konstaterade fall från ett och samma index eller vårdrelaterade utbrott med omfattande smittspridning. Dessa identifieras via smittspårare, behandlande läkare och/eller Smittskyddsenheten.

4. Samtliga prov från vaccingenombrott

Alla positiva fall från vaccinationsgenombrott sekvenseras. Vaccinationsgenombrott definieras som insjuknade med positivt covid-19 prov mer än 14 dagar från första vaccinationstillfälle. Fall identifieras via Smittskyddsenheten.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2021