Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Lagar, förordningar, föreskrifter - covid 19

Med den tillfälliga covid-19 lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Pandemilagen är giltig från 10 januari 2021 tom utgången av januari 2022.

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Med stöd av den tillfälliga pandemilagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning som kallas begränsningsförordningen.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 SFS 2021:8. I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till pandemilagen

Giltig from 10 januari 2021

Föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Gäller från och med 1 december 2021

I denna författning finns kompletterande bestämmelser och allmänna råd till Pandemilagen 2021:4 och Begränsningsförordningen 2021:8

 

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag (2020:526) i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fortsatt giltighet av lagen 2020:526. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen.

Lagen gäller tom utgången av januari 2022.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37)

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2021