Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Med den tillfälliga covid-19 lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler som är anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.

Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Pandemilagen är giltig från 10 januari tom utgången av september 2021.

Med stöd av den tillfälliga pandemilagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning som kallas begränsningsförordningen vilket innebär att rättsliga bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 SFS 2021:8. I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till pandemilagen

Giltig from 10 januari 2021 tom utgången av september 2021.

Ändring i föreskrift SFS 2021:8

Ändring, SFS 2021:114, angående krav på smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

Ändring, SFS 2021:161, angående förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser samt rekommendationer för nöjesparker, djurparker osv

Med stöd av begränsningsförordningen har Folkhälsomyndigheten tagit fram mer detaljerade föreskrifter. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här finns kompletterande bestämmelser om gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i pandemilagen.

Giltig from 10 januari 2021.

 

Regeringen rekommenderar regioner och kommuner att fortsätta hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig att vara stängda. Nationella restriktioner förlängs. Detta innefattar inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare.

Gäller tom den 1 april 2021.

 

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 HSLF-FS 2020:12, Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Giltig tom den 30 juni 2021 eller tills något annat beslutas.

 

Utifrån det epidemiologiska läget avseende covid-19 har Folkhälsomyndigheten tidigare rekommenderat gymnasieskolor att bedriva distansundervisning. Från och med 25 januari 2021 rekommenderades att varje elev bör ha minst 20 % närundervisning. Dessa rekommendationer gäller till och med 1 april 2021 och upphör därefter.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten bedömer att nackdelarna med fjärr- och distansundervisning är betydande för eleverna.

Huvudmän har fortsatt möjlighet att besluta om fjärr- och distansundervisning utifrån de aktuella förutsättningar som finns på plats och enligt gällande förordning 2020:115.

Läs mer: Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan.

 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd vid resor i kollektivtrafiken mellan kl 7-9 samt 16-18. Munskydd i kollektivtrafiken.

Rekommendationen gäller from den 7 januari 2021.

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag (2020:526) i kraft gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Fortsatt giltighet av lagen 2020:526. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd ansvarar för tillsynen.

Lagen gäller tom den 31 maj 2021.

 

Regeringen har beslutat att förlänga det generella inreseförbudet för utländska medborgare som inte kan visa upp ett negativt testsvar för pågående covid-19-infektion vid ankomsten till Sverige. Förordning om ändring i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Förordningen är giltigt tom den 31 maj 2021.

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige

För svenska medborgare finns rekommendationer att testa sig för covid-19 samt att stanna hemma i 7 dagar och att undvika nära kontakter.  Rekommendationer för resenärer.

Dessa rekommendationer gäller tillsvidare.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 mars 2021