Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Information om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt information till verksamheter

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19.

I korthet:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer

Kan använda vaccinationsbevis eller tillämpa mer omfattande smittskyddsåtgärder. Om de använder vaccinationsbevis behöver de ändå följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver vidta fler smittskyddsåtgärder.

Mässor inomhus omfattas av föreskrifter och allmänna råd mot smittspridning.

Fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader omfattas också av allmänna råd, men inte av möjligheten att använda vaccinationsbevis.

Läs mer

Folkhälsomyndighetens hemsida Åtgärder mot covid-19 från 22 november och från 1 december — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Polisensmyndigheten hemsida – innehåller även frågor och svar om vilka sammankomster som omfattas Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar | Polismyndigheten (polisen.se)

Folkhälsomyndigheten har även samlat information om hur verksamheter kan underlätta för enskilda att följa råden, och därmed minska risken för spridning av covid-19 och andra luftvägsinfektioner.

Information till verksamheter om åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Regeringen har fattat beslut om att vaccinationsbevis kan användas som smittskyddsåtgärd vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Personer som är 18 år och äldre behöver då visa vaccinationsbevis om arrangören kräver det. Exempel på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är teaterföreställningar, bio, konserter, sportevenemang och danstillställningar.

Arrangörer som väljer att inte kräva vaccinationsbevis behöver i stället följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittsäkra arrangemang.

Det är e-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis. Mer information om hur du skaffar vaccinationsbevis och svar på vanliga frågor kring vaccinationsbevis/covidbevis hittar du på e-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis - eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se).

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 december 2021