Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Normalläget för undervisning i grund- och gymnasieskola är att 100% av eleverna kan vara på plats samtidigt.

Förordningen 2020:115 ger dock möjligheter för huvudmännen att genomföra del av undervisningen på distans för högstadie- och gymnasieskolor. Även möjlighet att förlänga terminen och förlägga undervisningen på ett sådant sätt att trängsel kan undvikas både i skolmiljön och i kollektivtrafiken.

Vid  händelse av smittspridning i en klass eller skola kan tillfällig distansundervisning bli aktuell efter kontakt med Smittskyddsenheten.
Grundskolor och övriga obligatoriska skolformer, Folkhälsomyndigeten

Smittspårning och testning vid konstaterade fall av smitta

Smittspårning och testning i skolmiljön är viktig för att hindra utbrott. Vid konstaterade fall av smitta i skolmiljö omfattas elever och skolpersonal av provtagning av asymtomatiska nära kontakter enligt särskild rutin.

Förebyggande åtgärder och allmänna råd

Skolans huvudmän behöver fortlöpande arbeta med förebyggande åtgärder i grundskola och gymnasieskola för att bidra till minskad smittspridning av covid-19.

Smittskyddsläkaren vill också påminna om vikten av att Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer följs.

När en person med konstaterad covid‐19 har varit i skola/förskola under smittsam period

Hantering av covid-19 i skolmiljö, innan du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet, Folkhälsomyndigeten

Information till rektor vid fall av covid‐19 inom skola/förskola

Information och instruktioner till skolans personal, elever och vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19

Information och instruktioner till vårdnadshavare vid konstaterat fall av covid‐19 på förskola 

Närkontaktblad

Information till person som är nära kontakt (inom 2 meter och sammanlagt 15 minuter under 24 timmar) se närkontaktblad 

 

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

 

Screening på arbetsplatser och skolor, Folkhälsomyndigheten

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2021