Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rekommendationer om testning för covid-19 och när du ska stanna hemma

 • Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patient handläggning.
 • Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
 • Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grundskola och gymnasieskola eller motsvarande skolformer
  Övriga i samhället utifrån regionala rekommendationer och förutsättningar

Du som haft covid-19 de senaste 3 månaderna

Om du haft bekräftad covid-19 de senaste 3 månaderna undantas du i regel testning vid symtom och i samband med smittspårning. Utifrån läkarbedömning kan testning dock vara aktuell i särskilda fall, exempelvis vid symtom på covid-19 hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Gäller även om du är vaccinerad och om du haft bekräftad covid-19 senaste halvåret.

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Personer från förskoleklass och äldre, som inte haft covid-19 de senaste 3 månaderna

Du behöver testa dig för covid-19 så snart som möjligt om du får symtom. Det gäller även om du är vaccinerad.

Om ditt provsvar är negativt:

 • Vid ett negativt provsvar kan du komma tillbaka till skola, arbete, annan sysselsättning och fritidsaktiviteter när du varit feberfri minst ett dygn och känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk.

Om ditt provsvar är positivt:

 • Vid ett positivt provsvar ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna som gäller för den som är smittad av covid-19.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder behöver i normalfallet inte testa sig för covid-19. De kan komma tillbaka till förskolan när de varit feberfria minst ett dygn och är friska. Det innebär att de äter, orkar leka och delta i aktiviteter som vanligt. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän barnet blivit frisk. Du som vårdnadshavare behöver utifrån ovanstående rekommendationer göra en egen bedömning när barnets allmäntillstånd är tillräckligt gott för att återgå till förskolan.

Personer som haft covid-19 under de senaste 3 månaderna

Om du haft bekräftad covid-19 under de senaste 3 månaderna kan du, utan att testa dig för covid-19, återgå till skola, arbete och sysselsättning när du varit feberfri minst ett dygn och känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk.

Upphörande om rekommendation kring testning vid inresa för alla resenärer

Rekommendationen om att testa sig så snart som möjligt efter inresa till Sverige upphörde att gälla 13 januari 2022 utifrån rådande läge med hög smittspridning.

Alla som reser in i Sverige från utlandet uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i Sverige.

Det finns i nuläget ingen rekommendation om att även symtomfria bör testa sig.

Länkar

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Skärpta krav vid inresa till Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Det är e-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevis. Mer information om hur du skaffar vaccinationsbevis och svar på vanliga frågor kring vaccinationsbevis/covidbevis hittar du på e-hälsomyndighetens hemsida Covidbevis - eHälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se).

Det finns flera olika sorters prov för covid-19. PCR-prov är mycket känsliga och hittar små mängder virus. Antigentester är mindre känsliga än PCR-prov, vilket innebär att det behövs större mängder virus i luftvägarna för att ett antigentest ska bli positivt. Antigentester kallas ibland för snabbtester.

Vid symtom på covid-19 ska du ta ett PCR-prov. Det räcker inte att ta ett antigentest som du köpt själv.

Om du har testat dig med ett antigentest som du har köpt själv gäller följande:

 • Antigentestet är negativt: Du kan ändå ha covid-19. Fortsätt följa de råd och rekommendationer som gäller i övrigt. Om du har symtom ska du stanna hemma och ta ett PCR-prov.
 • Antigentestet är positivt (visar att du har covid-19):  
  • Stanna hemma och ta snarast ta ett PCR-prov. Det är nödvändigt därför att felaktigt positiva svar ibland förekommer med antigentester. Ett kompletterande PCR-prov gör att du får en ansvarig läkare/smittspårare som kan informera, dokumentera och smittspåra. Ett dokumenterat positivt test i patientjournalen krävs för att du senare ska kunna visa att du haft sjukdomen.
  • Bevaka PCR-svaret.
   • Om PCR-svaret är positivt kommer du bli kontaktad av hälso- och sjukvården via 1177.se eller via telefon.
   • Om PCR-svaret är negativt, dvs visar att du inte har covid-19, kan du lita på PCR-svaret. Om du får symtom på covid-19 ska du dock stanna hemma och testa dig igen.

Läs om hur du provtar dig för covid-19 i Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2022