Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anpassade rekommendationer efter vaccination

Tre veckor efter första vaccindosen har kroppen utvecklat ett bra skydd mot allvarlig sjukdom. Det innebär att du som fått första dosen vaccin för mer än tre veckor sedan kan:

 • Träffa en lite större krets människor, från några olika hushåll, både inomhus och utomhus förutsatt att alla är helt friska. Det kan handla om dina nära anhöriga eller dina närmaste vänner.
 • Röra dig lite friare i samhället. Det innebär att du kan känna dig trygg när du till exempel handlar mat och uträttar personliga ärenden. Du ska fortfarande hålla avstånd och ska inte bidra till att trängsel uppstår i offentliga miljöer.

Du ska fortsätta följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller i samhället i övrigt för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det beror på flera saker:

 • Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd. Det finns därför en liten risk att du kan få covid-19 fast du är vaccinerad.
 • Vi vet ännu inte om en vaccinerad person kan sprida viruset vidare till andra utan att själv bli sjuk.

Det är även viktigt att du tar den andra dosen vaccin för att få ett långvarigt skydd.

Behöver jag ta prov och stanna hemma när jag blir sjuk om jag är vaccinerad?

Ja, du ska stanna hemma och provta dig vid symtom även om du är vaccinerad. De vanligaste symtomen är: Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden

Vad gäller om jag är vaccinerad och är hushållskontakt eller nära kontakt till en person med bekräftad covid-19?

En fullvaccinerad person (där minst 2 veckor gått sedan andra vaccinationstillfället) som är hushållskontakt till ett positivt fall undantas från förhållningsregler. Det innebär att hen kan arbeta/gå i skola så länge hen är helt symtomfri. Hushållskontakter som arbetar inom vård och omsorg rekommenderas fortsatt testning så fort hen får veta att hen är hushållskontakt samt ytterligare en gång 5 dagar efter att den i hushållet med covid-19 tog sitt prov. Hushållskontakten får arbeta i väntan på provsvar om hen är symtomfri.

Nära kontakter till ett positivt fall som är fullvaccinerade enligt ovan är undantagna från de instruktioner som gäller för nära kontakter. Nära kontakter som arbetar inom vård och omsorg rekommenderas fortsatt testning så fort hen får veta att hen är nära kontakt samt ytterligare en gång 5 dagar efter att senaste kontakt med den smittade. Hen får arbeta i väntan på provsvar om hen är symtomfri.

Smittskyddsblad, förhållningsregler, informationsblad,

Vägledning för smittspårning av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Anpassade rekommendationer efter vaccination

Anpassade rekommendationer efter vaccination, Folkhälsomyndigheten

Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge,Folkhälsomyndigheten

Anpassningar av åtgärder efter vaccination, Folkhälsomyndigheten

 

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 - 1177 Vårdguiden  (”Efter att jag har vaccinerat mig”)

 

Genomgången infektion med covid-19 bedöms ge skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, minst 6 månader från infektionstillfället.

Personer som haft bekräftad covid-19-infektion och tillfrisknat bedöms ha en mycket låg risk att återinsjukna i covid-19 åtminstone 6 månader från infektionstillfället.   

Genomgången infektion med covid-19 ska ha bekräftats med:

 • Tidigare positivt PCR-test för covid-19.
  eller
 • IgG antikroppar i antikroppstest som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Om genomgången infektion endast har påvisats med ett positivt antikroppstest och inte PCR-test kan det vara svårt att veta vid vilken tidpunkt man hade infektionen och därmed hur länge man är immun.

Vad gäller för mig som har haft covid-19?

Om det gått kortare tid än 6 månader från infektionstillfället:
 • Behöver du inte ta nytt PCR-prov vid eventuella nya, lindriga sjukdomssymtom. Du ska vara hemma när du är sjuk. Du kan gå tillbaka till arbete/skola när du mår bra igen.
  Undantag när förnyad provtagning är aktuellt även inom 6 månader är vid till exempel nedsatt immunförsvar, eller om du blir mer svårt sjuk och söker sjukvård.
 • Om någon annan i ditt hushåll får covid-19 är du undantagen från förhållningsregler för hushållskontakter. Det innebär att du inte behöver vara hemma från skola/arbete så länge du är frisk.
 • Om du är nära kontakt till en person med covid-19 är du undantagen från instruktioner för närkontakter så länge du är frisk.

Observera att du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället samt även de rekommendationer som gäller på arbetsplatser för att förhindra smittspridning. Inom sjukvård och omsorg ska man fortsätta att följa basala vårdhygienrutiner och använda personlig skyddsutrustning.

Om det gått längre tid än 6 månader från infektionstillfället:
 • Ska du vid eventuella nya sjukdomssymtom, även lindriga, stanna hemma och lämna nytt PCR-prov.
 • Om någon annan i ditt hushåll får covid-19 gäller förhållningsregler för hushållskontakter även dig.
 • Om du är närkontakt till en person med covid-19 gäller instruktioner för närkontakter även dig.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 april 2021