Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Genomgången infektion med covid-19 bedöms ge skydd mot återinfektion, så kallad immunitet, minst 6 månader från infektionstillfället.

Personer som haft bekräftad covid-19-infektion och tillfrisknat bedöms ha en mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone 6 månader från infektionstillfället, oavsett om man bildat mätbara antikroppar eller ej.

Genomgången infektion med covid-19 ska ha bekräftats med:

  • Tidigare positivt PCR-test för covid-19.
    eller
  • IgG antikroppar i antikroppstest som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om genomgången infektion endast har påvisats med ett positivt antikroppstest och inte PCR-test kan det vara svårt att veta vid vilken tidpunkt man hade infektionen och därmed hur länge man är immun.

Vad innebär immunitet?

Genomgången infektion bedöms innebära minskad risk att själv smittas och därmed även minskad risk att föra smittan vidare till andra. Du beräknas ha ett skydd mot ny covid-19 infektion minst 6 månader från infektionstillfället, men sannolikt längre.

  • Vid eventuella nya, lindriga sjukdomssymtom inom 6 månader behöver du inte behöver ta nytt PCR-prov. Du kan gå tillbaka till arbete/skola när du mår bra igen. Två symtomfria dagar behövs inte.
    Undantag när förnyad provtagning är aktuellt inom 6 månader, är vid till exempel nedsatt immunförsvar eller om du blir mer svårt sjuk och söker sjukvård.
  • Du ska fortsätta att följa de rekommendationer som gäller i samhället samt även de rekommendationer som gäller på arbetsplatser för att förhindra smittspridning.
  • Inom sjukvård och omsorg ska man fortsätta att följa basala vårdhygienrutiner och använda personlig skyddsutrustning.

Jag hade covid-19 för mer än 6 månader, nu har jag symtom igen. Ska jag testa mig igen?

Du beräknas ha ett skydd mot ny covid-19 infektion minst 6 månader, sannolikt längre. Då covid-19 är en förhållandevis ny sjukdom vet vi i nuläget inte exakt hur länge skyddet kvarstår och därför rekommenderas nytt  PCR-prov om du får nya symtom på covid-19 efter 6 månader.

Kan jag ta ett nytt antikroppstest efter 6 månader för att se om jag fortfarande är immun?

Nej. Immuniteten räknas från den tidpunkt du hade själva infektionen, oavsett om du har mätbara antikroppar eller ej. Eftersom kunskap kring antikroppars skyddande effekt mot återinfektion i ett längre perspektiv fortfarande saknas, och att det finns andra delar än antikroppar som också är viktiga i immunförsvaret, rekommenderas inte kontroll av antikroppar generellt.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021