Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Rekommendationer om testning för covid-19 och när man ska stanna hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna återgår till storskalig testning för covid-19 från och med 22 november. Det innebär att alla från förskoleklass och äldre med symtom på covid-19 rekommenderas testning, oavsett om man är vaccinerad eller ej. Även hushållskontakter till en smittad rekommenderas testning oavsett symtom och vaccinationsstatus.

 • Personer från förskoleklass och äldre med symtom på covid-19. Gäller även om du är vaccinerad. Om du haft bekräftad covid-19 senaste halvåret behöver du inte testa dig.
 • Du som ingår i en smittspårning. Om du är hushållskontakt till en smittad behöver du testa dig oavsett symtom och eventuell vaccination. Om du ingår i en smittspårning kommer du att få information om vad som gäller för dig.
 • Du som någon gång under de senaste sju dagarna vistats i ett land utanför Norden ska testa dig för covid-19. Gäller även om du är vaccinerad och om du haft covid-19 senaste halvåret. Se mer information under avsnittet Rekommendationer till resenärer.

Du som haft covid-19 senaste halvåret

Om du haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret undantas du i regel testning vid symtom och i samband med smittspårning. Utifrån läkarbedömning kan testning dock vara aktuell i särskilda fall, exempelvis vid symtom på covid-19 hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Du som någon gång under de senaste sju dagarna vistats i ett land utanför Norden ska testa dig efter ankomst, även om du haft covid-19 senaste halvåret.

Alla barn och vuxna rekommenderas att stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion. Gäller även om du är vaccinerad och om du haft bekräftad covid-19 senaste halvåret.

Det är viktigt att vara uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

Personer från förskoleklass och äldre, som inte haft covid-19 senaste halvåret

Du behöver testa dig för covid-19 så snart som möjligt om du får symtom. Det gäller även om du är vaccinerad.

Om ditt provsvar är negativt:

 • Vid ett negativt provsvar kan du komma tillbaka till skola, arbete, annan sysselsättning och fritidsaktiviteter när du varit feberfri minst ett dygn och känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk.

Om ditt provsvar är positivt:

 • Vid ett positivt provsvar ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna som gäller för den som är smittad av covid-19.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder behöver i normalfallet inte testa sig för covid-19. De kan komma tillbaka till förskolan när de varit feberfria minst ett dygn och är friska. Det innebär att de äter, orkar leka och delta i aktiviteter som vanligt. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän barnet blivit frisk. Du som vårdnadshavare behöver utifrån ovanstående rekommendationer göra en egen bedömning när barnets allmäntillstånd är tillräckligt gott för att återgå till förskolan.

Personer som haft covid-19 senaste halvåret

Om du haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret kan du, utan att testa dig för covid-19, återgå till skola, arbete och sysselsättning när du varit feberfri minst ett dygn och känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen, fastän du blivit frisk.

Vuxna och barn från förskoleklassålder som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden

 • Testa dig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om du haft covid-19 det senaste halvåret.  Du ska testa dig även om du är symtomfri.
 • Även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa ska testa sig.
 • Barn under förskoleklassålder är undantagna testning.

Vuxna och barn som någon gång de senaste sju dagarna vistats i vissa länder i södra Afrika

Om du någon gång de senaste sju dagarna innan ankomst till Sverige vistats i Sydafrika, Botswana, Lesotho, Mocambique, Namibia, Eswatini (Swaziland) eller Zimbabwe ska du:

 • Stanna hemma i sju dagar efter ankomst till Sverige. Gäller både vuxna och barn, oavsett ålder.
 • Testa dig för covid-19 snarast efter ankomsten och ytterligare en gång efter fem dagar, även om du är symtomfri. Gäller vuxna och barn från förskoleklassålder
 • Rekommendationerna gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer och även om du haft covid-19 senaste halvåret.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig för covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Inom hälso- och sjukvård och omsorg finns sårbara grupper som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom till följd av covid-19. I dessa miljöer är det angeläget att testa personer med symtom på covid-19, liksom att testa både ovaccinerade och vaccinerade personer i samband med smittspårning.

Det innebär att:

 • Personer med symtom på covid-19 som behöver vård eller behandling samt omsorgstagare med symtom ska testas som tidigare oavsett vaccinationsstatus.
 • Personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg (SÄBO, hemtjänst, LSS-boende) ska stanna hemma vid symtom på covid-19 och testa sig oavsett vaccinationsstatus.
 • Testning i samband med smittspårning inom hälso- och sjukvård och omsorg är mer omfattande än i andra miljöer.

Länk vägledning Smittspårning

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 november 2021