Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya rekommendationer angående anpassningar inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination. 

Anpassningarna av åtgärder gäller från tre veckor efter den första vaccindosen under förutsättning att personen fortsatt följer tidsangivelser för uppföljande doser.

Besök på särskilt boende för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 2021-02-25 att vaccinerade personer på särskilda boenden för äldre kan ta emot besök i den egna lägenheten eller utomhus.

Det är fortfarande viktigt att besökare håller avstånd till andra personer, samt att alla bibehåller god handhygien. Uppmaningen att dessa besök sker i egen lägenhet eller motsvarande kvarstår tills vidare, för att skydda ovaccinerade medboende. Anhöriga och personal med pågående symtom på luftvägsinfektion, oberoende av orsakande smittämne, bör fortsatt avstå från besök.

Rekommendationer angående gemensamma aktiviteter på särskilt boende för äldre och i dagverksamhet för äldre

När vaccination av personer inom äldreomsorgen och deras hushållskontakter samt personal inom vård och omsorg som arbetar nära denna riskgrupp är genomförd kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas.

Det är dock fortsatt viktigt att hålla avstånd, upprätthålla god handhygien samt att vara uppmärksam på symtom. En individuell bedömning om deltagande i aktiviteter kan behövas för ovaccinerade personer.

Besök hos närstående och på serviceinrättningar för äldre med omsorg i särskilt eller ordinärt boende.

När personen är vaccinerad kan dessa besök göras med mindre risk för sjukdom än tidigare. Det finns en fortsatt risk för att utsättas för smitta eftersom vaccintäckningen i samhället är låg och smittspridningen är stor. I anslutning till besök utanför hemmet är det därför fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning: hålla avstånd, upprätthålla god handhygien samt att vara uppmärksam på symtom.

Ytterligare anpassningar kommer att kunna ske längre fram när smittspridningen har minskat.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Förebygga smittspridning på äldreboenden

Rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19
Det här kan du som besökare göra för att förebygga smittspridning av covid-19 (affisch)
Förebygg smittspridning av covid-19 vid besök på särskilda boenden för äldre (affisch)
Youtubefilm - Säkra besök på äldreboenden

Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 oktober 2021