Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Förvaring och transport

Så här packeteras prover som skickas med rörpost. Tänk på att rör som ramlat i golvet inte får skickas med rörpost.

Om inget annat anges i provtagningsanvisningarna gäller att blodprov till kemlab kan förvaras stående i rumstemperatur maximalt 4 timmar innan omhändertagande.

Prover till immunologen, mikrobiologen och blodcentralen förvaras i kyl i väntan på transport. Urinprov för odling bör även transporteras kylt. Undantag från denna regel är blododlingar och punktat i odlingsflaskor vilka istället ska förvaras i rumstemperatur.

Prov ska transporteras på ett sådant sätt att smitta inte kan spridas under transport eller vid uppackningen. Dra därför åt alla skruvkorkar. Provtagningskärlens utsida och remisserna får under inga omständigheter förorenas med provmaterial.

Transporttiden ska hållas så kort som möjligt och bör inte överstiga ett dygn.

USÖ: Så här skickar du rörpost

Rörpost, provrör, transportpåse

Stoppa ner provrören (max 6 st.) i transportpåsen med adsorb.

Rören placeras längst ner i påsen

Se till att rören ligger längst ner i påsen.

Påsen vikt över provrören tre-dubbelt

Vik påsen över provrören tre-dubbelt.

Paketet på väg in i rörpostpatronen

Lägg paketet i rörpostpatronen.

Vid eventuella frågor kontakta Vårdhygien eller Klinisk kemi, tfn 019-602 11 85.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2020