Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provtagningsrör/kärl ska märkas med personnummer, namn, kund, provtagningsdatum, provart och analys innan provtagning.

Grundregeln är ett rör till varje etikett. Placera etiketten rakt, från proppen och ner så att streckkoden kan läsas av. För elektroniska beställningar och för klinisk kemis pappersremisser är det viktigt att sätta rätt etikett på rätt rör eftersom det finns en inbyggd styrkodssiffra som definierar specifikt rör.

Objektglas med mattslipad del märks med patientens personnummer och namn. Använd blyertspenna. 
Se även "Provhantering patologi/identitetsmarkering/lokalangivelse".

Faeces, sputum och TB-prover till mikrobiologen ska alltid transporteras i transporthylsa/ytterburk. Två identiska etiketter skrivs ut vid beställning. Placera en etikett på provkärl och en på transporthylsan.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 december 2020