Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Upphandlade läkemedel

Information om upphandlade läkemedel, gällande avtal och prislistor.

Aktuella priser och avtal

Alla aktuella priser är inlagda i Care. Nya avtalade läkemedel finns i dokumentet Avtalsprislista.

Under 2020 genomfördes en stor upphandling av flertalet läkemedel som köps på rekvisition. Därefter kommer vi att kontinuerligt genomföra kompletterande upphandlingar i takt med förändringar på marknaden eller att nya behov uppstår.

Arbetet görs i samarbete med Region Sörmland och Region Värmland.

Om du upptäcker brister

Det är viktigt att vi får återkoppling angående kvalitetsbrister och andra problem så att vi kan ta hänsyn till detta i framtida upphandlingar av läkemedel.

Återkopplingen används också som beslutsstöd vid eventuell förlängning. Vi kan välja att förlänga hela eller delar av avtalen, vi måste dock vara överens i våra län eftersom förlängningsbeslut gäller för alla tre länen tillsammans.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 maj 2020