Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Tillverkning av extemporeläkemedel

Sjukhusapoteket arbetar med tillverkning av sterila läkemedel. De tillverkar läkemedel när fabrikstillverkade produkter som täcker patientens behov saknas.

Till exempel då:

  • den läkemedelssubstans eller kombination som patienten behöver inte finns som färdigt preparat.
  • rätt styrka och/eller beredningsform saknas, dosen är individuell
    standarddoser inte passar.
  • hållbarheten är så kort att färdigt preparat inte kan finnas på lager.

Exempel på beredningar:

  • antibiotika i bärbara pumpar till patienter med cystisk fibros
  • cytostatikaberedningar, färdiga att administrera
  • påsar till PCA-pumpar
  • näringslösningar för parenteral nutrition

Krav och hållbarhet

Kraven på lokaler, personal och rutiner är lika höga som vid industriell tillverkning av läkemedel. Kraven sammanfattas i en standard som kallas Good Manufacturing Practice (GMP).

Kraven innebär bland annat att personal och lokaler kontinuerligt måste godkännas. Detta innebär att hållbarheten på läkemedel tillverkade på sjukhusapoteket normalt sett är längre än för läkemedel beredda på avdelningar.

Den slutliga hållbarheten styrs av kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Öppettider och kontakt

Personal som arbetar med tillverkning av läkemedel finns tillgängliga kl. 7-17 måndag till fredag helgfria dagar.

Vid akut behov av läkemedel utanför sjukhusapotekets öppettider kontaktas sjukhusapotekets bakjour via regionens växel, 019 - 602 10 00.

Steriltillverkning tel: 235 04
Cytostatikatillverkning tel: 233 86

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 januari 2021

Läs mer om Beställa läkemedel