Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

FAS UT

Handboken FAS UT om att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling.

Allmänläkare Claes Lundgren har skrivit boken på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västerbotten. Det är svårt att hitta samlad kunskap om hur vanlig läkemedelsbehandling kan utvärderas, när och hur behandlingen kan avbrytas eller hur man byter till ett annat läkemedel eller en annan typ av behandling och vad man då särskilt behöver tänka på eller bevaka så att patienten inte kommer till skada.

Utvärdera och förändra läkemedelsbehandlingar

I handboken har därför Läkemedelskommittén i Västerbotten försökt samla kunskap och erfarenhet om att utvärdera och förändra de läkemedelsbehandlingar som ofta används i den svenska sjukvården, inte minst hos äldre. Man vill försöka ge kunskap och skapa trygghet och mod att vid behov kunna fasa ut läkemedelsbehandlingar eller att avstå från läkemedel som inte tillfört klara fördelar för patienten.

OBS! Använd inte "Konverteringstabell för starka opioider" på sid 193 i boken. Tabellen är ej korrekt.

Läkemedelskommittén Region Örebro län har tagit fram denna konverteringstabell för opioider.

FAS UT i digital form

Är du anställd inom sjukvården i Örebro län går det bra att mejla Maria Calles som då skickar lösenord till den digitala versionen av FAS UT.

Kontakter

Maria Calles

Leg. apotekare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 februari 2022