Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • stå 

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av ståbarr eller ståstöd för att

  • ställa sig upp och bevara möjligheten att stå

 

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever minskad spasticitet, eller ökad cirkulationsförmåga som underlättar aktivitet.

Vissa ståbarrar och ståstöd förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Uppresningsfunktion med el kan förskrivas när patient saknar förmåga att aktivt ställa sig upp på grund av exempelvis nedsatt muskelstyrka eller smärta.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Grundprincipen är att endast ett träningshjälpmedel får förskrivas till vuxen patient. Men vid särskilda skäl; till exempel postoperativt, vid nyinsjuknande eller under en begränsad träningsperiod kan behov av olika träningshjälpmedel finnas. Förskrivning sker då efter samråd med hjälpmedelskonsulent.

044808 Ståbarrar och ståstöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer