Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra manuella aktiviteter vid bord, exempelvis datorarbete

Behov av underarmstöd för att

  • möjliggöra en ergonomisk sittställning

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har ett bord där montering av underarmstöd är möjligt

I

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten skriver klart sina mejl utan att behöva pausa för vila.

Utprovning bör ske i reell miljö med hänsyn tagen till övriga ergonomiska aspekter som sittande och bordshöjd och i den aktivitet där det är tänkt att användas. För mer information se under rubriken Stöd vid förskrivning.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • hjälpa patienten att utforma en bra datorarbetsplats, se under rubriken Förskrivarstöd

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Viktigt att underarmstödet är ordentligt fixerat på bordet så att det inte glider av om personen lutar sig mot det.

Ingen avgift

241827 Underarmstöd som underlättar manuella aktiviteter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer