Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator upp och nedför en nivåskillnad, exempelvis en trappa eller tröskel

Behov av ramp för att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator på annan plats än den egna bostaden
  • förflytta sig med rullstol eller rollator i hemmet till dess att bostadsanpassningen är klar
     

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i månaden
     

Omgivningsfaktorer:

  • ramp som ska användas i den egna bostaden får förskrivas i maximalt 6 månader, till dess bostadsanpassningen är klar

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan ta sig in i föreningens lokaler.

Vissa ramper har hög vikt och kan vara svåra att hantera.

 

Tre-metersramp klarar som högst en nivåskillnad på 60 cm.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om behov finns på flera platser i hemmet.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Kontrollera att leverantörens rekommendationer om maximal nivåskillnad för aktuell ramp, samt att max belastning inte överskrids.

 

Kontrollera att rampen ligger stadigt.

Ingen avgift.

 

183015 Portabla ramper

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer