Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator upp och nedför en nivåskillnad

Behov av lättviktsramp för att

  • förflytta sig med rullstol eller rollator på annan plats än den egna bostaden

 

I kombination med svårighet att

  • bära med sig rampen

 

Ska användas (frekvens)

  • varje vecka

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • delad ramp
  • ramp med hel åkyta i aluminium

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kan ta sig in i föreningens lokaler.

Rampen tål inte att ligga ute i alla väder utan läggs på plats vid förflyttningstillfället.

Transportmåttet blir det samma som rampens längd.

Avåkningsskyddet är lägre jämfört med det på aluminiumramper.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas.
När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om behov finns av olika längd.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

 

Kontrollera att leverantörens rekommendationer om maximal nivåskillnad för aktuell ramp, samt att max belastning inte överskrids.
Kontrollera att rampen ligger stadigt

183015 Portabla ramper

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2021

Läs mer om Riktlinjer