Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Avancerade kommunikationshjm.jpg

Logoped

Arbetsterapeut, vid endast textbaserad kommunikation

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • kommunicera via tal
   

Har förmåga att

 • se och tolka symboler, om kommunikationen ska baseras på visuell presentation
 • höra och tolka talat språk, om kommunikationen ska baseras på auditiv presentation
 • använda symboler i kommunikativt syfte
 • kognitivt hantera dator med programvara för att uttrycka kommunikativa budskap till sin omgivning

Behov av kommunikationsdator för att

 • ersätta eller komplettera talad kommunikation
   

I kombination med att

 • riktlinje för Programvara och app för kommunikation uppfyllts
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • enklare hjälpmedel
 • lågteknologiskt alternativ

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten berättar för pappa hur dagen har varit.

Kommunikationsdator förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Avancerade kommunikationshjälpmedel kräver mycket stöd från förskrivare vid implementering.

 

Kan inte förskrivas för underhållning, spel eller liknande.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om det finns en misstanke om en påverkan på den språkliga förmågan
 • styrsätt av dator är utprovat och det ska ha bedömts finnas förutsättningar att använda styrsättet med kommunikationsdatorn
 • ha utrett att rätt förutsättningar finns i omgivningen, till exempel miljö och stödpersoner
 • ha utrett om aktuellt hjälpmedel kommer att behöva särskild montering
 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

222109 Samtalsapparat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer