Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Liggande sjuktransport av bekräftad eller misstänkt covid-19 patient med ambulansfordon

Mot bakgrund av rådande covid-19 situation föreligger för närvarande extra ordinärt behov av särskilda sjuktransporter. För att kunna täcka detta behov och därigenom avlasta regionens ambulansorganisation har avtal tecknats om förstärkta liggande sjuktransporter (ett ambulansfordon). Ambulansen bemannas med två hälso- och sjukvårdspersonal. Avtalet gäller till och med den 31 maj 2021.

Beställning

Beställning görs via SOS Alarm (ambulansbeställningen) telefon: 019-12 40 50.

Ambulansen är i drift

  • Vardagar klockan 08.00-21.00
  • Helger, helgdagar samt mellandagar klockan 08.00-18.00

Transporter som avses

  • Förflyttning av patient mellan länets sjukhus - liggande sjukresa vid misstanke om alt. konstaterad covid-19.
  • Hemtransport från länets sjukhus då misstanke om alt. konstaterad covid-19 föreligger.
  • Förflyttning av patient med misstanke om alt. konstaterad covid-19 från hemsjukvården till särskilt avdelade platser inom kommunen såsom t.ex. korttidsplatser.
  • Hemtransport av patient med covid-19 mellan Region Örebro och andra regioner.
  • "Halvsittande" transporter av covid-19 smittade patienter som ej går att lösa på annat sätt kan bli aktuella t.ex. till och från dialysenhet, specialistmödravård osv.
  • Icke brådskande transport av patient och mellan sjukhus och kommunalt boende där behov av liggande sjuktransport och tillgång till sjukvårdsutbildad personal krävs.
  • Icke brådskande transport av patient mellan Region Örebro och andra regioner där behov av liggande sjuktransport och tillgång till sjukvårdsutbildad personal krävs. 

Transport av utrymmeskrävande hjälpmedel finns ej utan får lösas på annat sätt i de fall synnerligen trängande behov föreligger.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021