Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjunkande BNP, ökat antal nya företag under 2020 och nya restriktioner

Ny statistik från SCB visar att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade på helåret 2020 med 2,8 procent jämfört med helåret 2019.

BNP krympte marginellt under fjärde kvartalet jämfört med kvartalet före. Det tredje kvartalet 2020 var dock starkt, då växte BNP med 6,4 procent jämfört med kvartalet före.

I slutet av 2020 hölls ekonomin främst uppe av en ökad export (+ 4,5 procent) samt den offentliga konsumtionen som var oförändrad.

Nya siffror från Bolagsverket visar i veckan att antalet nya företag totalt ökade med 14 procent under 2020 jämfört med 2019. En vanlig förklaring är att fler väljer att starta företag när man förlorar jobbet, i många fall för att man inte har några alternativ, eller, att man under permittering har tid att utveckla en affärsidé.

Gruppen tjänstemän sticker ut något i statistiken i jämförelse med 2019, där visar sifforna en ökning med tolv procent jämfört med året före, i branscher där man har tidigare ganska lång erfarenhet. En förklaring bedöms vara att en konsultlösning kan vara flexibel för ett företag i osäkra tider, i jämförelse med att anställa. Det är en förändring av arbetsmarknaden som bedömare tror kommer finnas kvar även efter coronapandemin klingat av.

Folkhälsomyndigheten (FHM) vill begränsa antalet besökare i butiker och varuhus till max 500 personer från den 6 mars. Detta gäller oavsett storleken på handelsplatsen.

Redan 1 mars infördes restriktioner om tidigare stängning på restauranger och barer och servering av max en person vid restauranger i gallerior och köpcentra.

Förslagen bedöms enligt branscherna själva kunna få ytterliga allvarliga konsekvenser för redan hårt drabbade näringsgrenar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?