Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistiken visar antal fall av covid-19 (laboratoriebekräftade).

Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade). Grafen visar svarsdatum för provet. Tidigare presenterades antal fall uppdelat på allmänhet/patienter respektive personal. Med anledning av att ny provtagningsrutin etablerats i början av maj 2021 är den uppdelningen inte längre möjlig att presentera.

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Observera. Vi har för närvarande tekniska problem med exporten av statistiken. Använd därför inte funktionen att högerklicka på diagrammet för att visa som tabell. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?