Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistiken visar totalt antal inneliggande patienter uppdelat på vårdavdelning och intensivvård. Statistiken i diagrammet nedan visar beläggningen klockan 06.00 föregående dygn.

Siffrorna ovanför diagrammet visar det totala antalet vårdade patienter sedan pandemins start.

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Nu kan du även se statistik för patienter som enbart vårdas för covid-19

Nu kan du filtrera grafen på covid-19 som huvuddiagnos eller bi-diagnos med hjälp av knapparna ovanför grafen.

Med huvuddiagnos menar vi att det var covid-19 som var anledningen till att patienten sökte vård. Med bi-diagnos menar vi patienten som sökte vård av annan anledning (t ex hjärtproblem) men testades positiv för covid-19 under sjukhusvistelsen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?