Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Statistiken visar antal analyserade prover för covid-19 i förhållande till andel positiva prover per vecka. Observera olika skalor på axlarna till vänster och till höger i bilden. Statistiken baseras på alla provtagna i Örebro län (personer från andra län inkluderade).

Grafen ändrades den 15 december 2020 och visar numera svarsdatum för provet. Tidigare visades provtagningsdatumet.

Diagrammen uppdateras dagligen klockan 07.00 med data från föregående dygn. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter förekommer, framför allt under helgdagar.

Håll muspekaren på diagrammet för att se detaljerad information.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?