Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsgruppen "Förstärkt samverkan"

Från den 1 september upphör den särskilda arbetsgruppen för förstärkt samverkan i länet och hanteringen av frågor som rör Covid-19 sker fortsättningsvis i den ordinarie samverkansstrukturen. Arbetsutskott för chefsgruppen för social välfärd, vård och omsorg kommer ha Covid-19 som en stående punkt på sina möten.

Dokumentet inkluderar:

  • Rutin för fortsatt rapportering från kommunerna länsgemensam samverkan runt Covid-19
  • Rutin för publicering och informationsspridning länsgemensam samverkan runt Covid-19

På grund av covid-19 tillsattes en arbetsgrupp för att förstärka samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov. Gruppen har bestått av representanter från funktioner som är viktiga i det här sammanhanget från regionen, länsstyrelsen och kommunerna. Gruppen har letts av biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson och samordnats av Jan Sundelius.

Syftet med gruppen har varit att koordinera och informera om de gemensamma åtgärder som genomförts i länet. Frågor från den kommunala hälso- och sjukvården besvaras genom arbetsgruppen och kommunerna rapporterar också till gruppen.

210901 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 184kB)
210609 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 183kB)
210526 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 177kB)
210512 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 177kB)
210428 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 179kB)
210414 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 179kB)
210331 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 182kB)
210317 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 180kB)
210303 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 182kB)
210217 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 178kB)
210203 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 221kB)
210127 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp (pdf, 188kB)
210120 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp (pdf, 180kB)
210113 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp (pdf, 181kB)
210105 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp (pdf, 182kB)
201229 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 415kB)
201222 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 346kB)
201216 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 245kB)
201209 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 330kB)
201207 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 320kB)
201202 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 337kB)
201130 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 325kB)
201125 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 315kB)
201123 MInnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 327kB)
201118 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 460kB)
201111 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 433kB)
201104 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 230kB)
201026 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 314kB)
200902 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 203kB)
200826 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 197kB)
200819 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 200kB)
200812 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 350kB)
200805 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 227kB)
200722 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 432kB)
200715 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 178kB)
200708 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 170kB)
200701 Minnesanteckningar Samverkan Covid (pdf, 227kB)

Kontakter

Madelene Andersson

Utvecklingsledare Nära vård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 september 2021