Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsgruppen "Förstärkt samverkan"

För att förstärka samverkan i arbetet med Covid-19 kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov finns en arbetsgrupp.

På grund av covid-19 tillsattes en arbetsgrupp för att förstärka samverkan kring äldre och funktionshindrade med omfattande behov. Gruppen består av representanter från funktioner som är viktiga i det här sammanhanget från regionen, länsstyrelsen och kommunerna. Gruppen leds av biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson och samordnas av Jan Sundelius.

Syftet med gruppen är att koordinera och informera om de gemensamma åtgärder som genomförs i länet. Frågor från den kommunala hälso- och sjukvården besvaras genom arbetsgruppen och kommunerna rapporterar också till gruppen.

210217 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp.pdf (pdf, 178kB)
210203 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp.pdf (pdf, 221kB)
210127 Minnesanteckningar Samverkan Covid arbetsgrupp.pdf (pdf, 188kB)
210120 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp.pdf (pdf, 180kB)
210113 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp.pdf (pdf, 181kB)
210105 Minnesanteckningar Samverkan Covid-19 arbetsgrupp.pdf (pdf, 182kB)
201229 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 415kB)
201222 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 346kB)
201216 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 245kB)
201209 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 330kB)
201207 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 320kB)
201202 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 337kB)
201130 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 325kB)
201125 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 315kB)
201123 MInnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 327kB)
201118 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 460kB)
201111 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 433kB)
201104 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 230kB)
201026 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 314kB)
200902 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 203kB)
200826 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 197kB)
200819 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 200kB)
200812 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 350kB)
200805 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 227kB)
200722 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 432kB)
200715 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 178kB)
200708 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 170kB)
200701 Minnesanteckningar Samverkan Covid.pdf (pdf, 227kB)

Kontakter

Jan Sundelius

Utvecklingsledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021