Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provtagning covid-19

Här hittar du som är vårdgivare information som rör provtagning för aktuell (PCR) och genomgången (antikroppar) covid-19.

Provtagningsindikation vid covid-19

Uppdaterad: 29 januari 2021

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom ett halvår från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad.

Förnyad provtagning bör oberoende av nyligen genomgången infektion, övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunsuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt med aerosolbildande moment.

Viruset kan i det flesta fall påvisas tidigt i infektionsförloppet. Vid bedömning om förnyad provtagning bör man beakta att kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion.

Indikation för provtagning

Gäller oberoende av vaccinationsstatus.

 • Vid symtom på covid-19
 • Vid smittspårning
 • Vid eventuell screening. Exempelvis inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård görs baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild
 • Inresande från utlandet (från förskoleklass och uppåt)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, version 18 - Folkhälsomyndigheten

Viktigt att resenärer provtar sig efter ankomst till Sverige

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige stannar hemma i minst 7 dagar, undviker nära kontakter och testar sig för covid-19. Det gäller oavsett vilket land som besökts.

Ring på telefon 019-602 88 95 för att boka tid för provtagningen.

Mer information om vad som gäller i Örebro län för resenärer och arbetspendlare på 1177.se.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för resenärer och arbetspendlare.

Provtagning vid aktuell covid-19

Uppdaterad: 22 januari 2021

I Örebro län erbjuds personal inom vård och omsorg, annan samhällsviktig verksamhet och allmänheten egenprovtagning för pågående infektion med covid-19, så kallat PCR-prov.

Du kan ta provet om något av följande stämmer för dig:

 • du har hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva, nästäppa, förlorat lukt- och smaksinne, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, kräkning eller diarré
 • du har blivit uppmanad att provta dig av smittspårare eller via vården
 • du har varit i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna

Du kan inte ta provet:

 • om du inte har några symtom, såvida du inte blivit uppmanad av smittspårare eller via vården att provta dig. Detta gäller även om du varit i kontakt med någon som har covid-19. (Onödig testning minskar resurserna för testning av sjuka.)
 • om du redan har testats positiv för covid-19 med PCR-test de senaste 6 månaderna. Du kan i den situationen betrakta dig som immun.
 • som kontroll av ett tidigare positivt PCR-test. Testet kan nämligen vara positivt i flera veckor, trots att man blivit frisk och smittfri, då analysen även mäter inaktivt virus som ofta finns kvar i kroppen under en längre tid. (Om du tidigare har fått besked om ett positivt PCR-test så har du också informerats om hur länge du är smittsam.)

Obs! Innan och efter du tagit prov så räknas du som smittsam tills att du får besked om provsvar. Under tiden ska du därför isolera dig, även om du inte får tid för provtagning på en gång. Ta utevägen direkt till din provtagning för att inte smitta andra. Tänk på att följa myndigheternas råd. Du behöver inte vara folkbokförd i Örebro län för att provta dig här.

Om du har allvarliga symtom eller om du snabbt blir mycket sämre ska du söka vård.

Beställ egenprovtagning på 1177.se

Beställ ett prov och boka tid för provtagning genom att logga in på 1177.se med din e-legitimation. När du loggat in klickar du på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under rubriken Regionen rekommenderar. Du ska först beställa provet, skapa en så kallad egenremiss. Välj erbjudandet för personal. Sedan bokar du tid och plats för att ta ditt prov.

Tidsbokning för dig som inte kan använda e-tjänsten

Du som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten på 1177.se för att boka PCR-test för covid-19 kan ringa:

019-602 88 95, måndag-fredag kl 8.00-14.00.

Obs! Telefonen bemannas av en sekreterare och kan inte erbjuda medicinsk bedömning. För att kunna få hjälp med bokning måste du ha ett svenskt personnummer eller ett reservnummer från vårdcentral.

Skicka ett ombud

Om du inte har möjlighet att komma till oss för att ta ditt prov kan du skicka ett ombud som hämtar ett provtagningskit åt dig. Du beställer först ditt prov och bokar en tid via 1177.se då ombudet ska hämta provtagningskitet. Det hämtas sedan på vald covid-mottagning eller provtagningsstation. När du tagit provet ska det lämnas tillbaka så fort som möjligt på samma ställe som det hämtades. Ombud visar bådas legitimation.

Hur tas PCR-testet för covid-19?

Se film om hur provtagningen går till på 1177.se.

Ditt provsvar

Provsvaret syns inom:

 • 24-36 timmar för personal inom vård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet

Du som har e-legitimation kan se ditt provsvar genom att logga in på 1177.se. Klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar. Om du beställt provtagning via 1177.se kan du se provsvaret genom att klicka på Provsvar - PCR-prov covid-19. Annars hittar du ditt provsvar i journalen, välj då Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov.

Här finns detaljerade instruktioner om hur du loggar in för att se ditt provsvar:

Om du inte har e-legitimation skickas ditt provsvar via brev, observera att det kan ta ytterligare 1-2 dygn.

Vad händer efter att jag fått mitt provsvar?

Om ditt provsvar är negativt kan du som personal inom vård och omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet gå tillbaka till arbete när du mår bra igen. Du behöver fortsatt följa myndigheternas råd.

Om ditt provsvar är positivt och visar att du har covid-19 gäller isolering i hemmet för att inte smitta andra. Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du som arbetar inom vård och omsorg eller inom samhällsviktig verksamhet bör meddela ditt provsvar till din chef.

Hitta till din covidmottagning

Covidmottagningar, adress och kartor - 1177.se

Uppdaterad: 22 januari 2021

I Örebro län erbjuds personal inom vård och omsorg, annan samhällsviktig verksamhet och allmänheten egenprovtagning för pågående infektion med covid-19, så kallat PCR-prov.

Du kan ta provet om något av följande stämmer för dig:

 • du har hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva, nästäppa, förlorat lukt- och smaksinne, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, kräkning eller diarré
 • du har blivit uppmanad att provta dig av smittspårare eller via vården
 • du har varit i Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna

Du kan inte ta provet:

 • om du inte har några symtom, såvida du inte blivit uppmanad av smittspårare eller via vården att provta dig. Detta gäller även om du varit i kontakt med någon som har covid-19. (Onödig testning minskar resurserna för testning av sjuka.)
 • om du redan har testats positiv för covid-19 med PCR-test de senaste 6 månaderna. Du kan i den situationen betrakta dig som immun.
 • som kontroll av ett tidigare positivt PCR-test. Testet kan nämligen vara positivt i flera veckor, trots att man blivit frisk och smittfri, då analysen även mäter inaktivt virus som ofta finns kvar i kroppen under en längre tid. (Om du tidigare har fått besked om ett positivt PCR-test så har du också informerats om hur länge du är smittsam.)

Obs! Innan och efter du tagit prov så räknas du som smittsam tills att du får besked om provsvar. Under tiden ska du därför isolera dig, även om du inte får tid för provtagning på en gång. Ta utevägen direkt till din provtagning för att inte smitta andra. Tänk på att följa myndigheternas råd. Du behöver inte vara folkbokförd i Örebro län för att provta dig här.

Om du har allvarliga symtom eller om du snabbt blir mycket sämre ska du söka vård.

Beställ egenprovtagning på 1177.se

Beställ ett prov och boka tid för provtagning genom att logga in på 1177.se med din e-legitimation. När du loggat in klickar du på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under rubriken Regionen rekommenderar. Du ska först beställa provet, skapa en så kallad egenremiss. Välj erbjudandet för personal. Sedan bokar du tid och plats för att ta ditt prov.

Tidsbokning för dig som inte kan använda e-tjänsten
Du som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan använda e-tjänsten på 1177.se för att boka PCR-test för covid-19 kan ringa:

019-602 88 95, måndag-fredag kl 8.00-14.00.

Obs! Telefonen bemannas av en sekreterare och kan inte erbjuda medicinsk bedömning. För att kunna få hjälp med bokning måste du ha ett svenskt personnummer eller ett reservnummer från vårdcentral.

Skicka ett ombud

Om du inte har möjlighet att komma till oss för att ta ditt prov kan du skicka ett ombud som hämtar ett provtagningskit åt dig. Du beställer först ditt prov och bokar en tid via 1177.se då ombudet ska hämta provtagningskitet. Det hämtas sedan på vald covid-mottagning eller provtagningsstation. När du tagit provet ska det lämnas tillbaka så fort som möjligt på samma ställe som det hämtades. Ombud visar bådas legitimation.

Hur tas PCR-testet för covid-19?

Se film om hur provtagningen går till på 1177.se.

Ditt provsvar

Provsvaret syns inom:

 • 24-36 timmar för personal inom vård och omsorg samt samhällsviktig verksamhet

Du som har e-legitimation kan se ditt provsvar genom att logga in på 1177.se. Klicka på Covid-19 provtagning och svar Örebro län under Regionen rekommenderar. Om du beställt provtagning via 1177.se kan du se provsvaret genom att klicka på Provsvar - PCR-prov covid-19. Annars hittar du ditt provsvar i journalen, välj då Provsvar i Journalen – antikroppstest och PCR-prov.

Här finns detaljerade instruktioner om hur du loggar in för att se ditt provsvar:

Om du inte har e-legitimation skickas ditt provsvar via brev, observera att det kan ta ytterligare 1-2 dygn.

Vad händer efter att jag fått mitt provsvar?

Om ditt provsvar är negativt kan du som personal inom vård och omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet gå tillbaka till arbete när du mår bra igen. Du behöver fortsatt följa myndigheternas råd.

Om ditt provsvar är positivt och visar att du har covid-19 gäller isolering i hemmet för att inte smitta andra. Du kommer att bli kontaktad av en smittspårare från Region Örebro läns centrala smittspårningsenhet via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du som arbetar inom vård och omsorg eller inom samhällsviktig verksamhet bör meddela ditt provsvar till din chef.

Hitta till din covidmottagning

Covidmottagningar, adress och kartor - 1177.se.

Uppdaterad: 2 september 2020

Provtagning är prioriterad för att identifiera och på så sätt skydda de utsatta grupperna inom äldreomsorg, andra omsorgsboenden (inte barnomsorg), hemsjukvård men även de med endast hemtjänst.

När?

Vid symtom som medför misstanke om covid-19. Låg tröskel avseende symtom för misstanke. Beakta hygienrutiner under tiden. Tills provsvar föreligger behandlas personen som smittad avseende hygienrutiner.

Särskilda direktiv vid smittspårning och screening.

 • På kvällar tas inga prover utan patient betraktas som smittad tills prov tagits dagen efter.
 • På helger tas prov i samråd med primärvårdens bakjour.

Vem?

Dagtid vardagar: Vid misstanke kontaktar sjuksköterska på boende/hemsjukvård läkare på vårdcentralen (PAL) för att få ordination på provtagning. Beställande läkare tillser att kontaktuppgifter till sjuksköterska finns dokumenterat samt att bevakning av provsvar sker, se svarsrutin. Provtagning görs av kommunsjuksköterska och material hämtas på vårdcentral.

Dagtid helger: vid misstanke kontaktar sjuksköterska bakjouren som beställer provet. Sjuksköterskan bevakar resultatet via NPÖ och kontaktar vid positivt svar primärvårdens bakjour för att kunna påbörja smittspårning, Provresultaten omfördelas av MVA till behandlande läkare på hemmavårdcentralen nästkommande vardag för fortsatt smittspårning.

Hur ska provet tas?

Se provtagningsanvisning

Instruktion om hur NP-provtagning går till - vårdhandboken.

Följ hygienriktlinjer och använd skyddsutrustning (plastförkläde, 2 par handskar och visir) vid proceduren. Provta* med ett par handskar, kasta handskarna, sprita händerna, nya handskar, torka transportröret med yt-desinfektion, sätt på RoS-etikett, lägg i märkt transportkuvert.

*) Provtagningspinnen ska efter provtagning snurras runt i transportvätskan i några sekunder och pinnen ska sedan slängas i samma avfallspåse/låda som skyddskläder sedan slängs i.

Hur ska provet skickas?

Helgdag kan extra transport beställas via Budpartner, tel 019–20 92 50. Vid beställning uppges vilken typ av transport samt referens/ansvarsenhet, vilket är den vårdcentral som står bakom provet. Provet skickas/lämnas in på laboratoriemedicins provinlämning, USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

Läkare, beställning i RoS

Vardagar: beställ enligt rutin.
Npsekr-SARS-CoV-2 RNA.
Helgdag Bakjour: Välj patientens vårdcentral som "Medicinsk enhet" och "Vårdenhet"  samt "Remittent"- "Jour VC, Läkare (PRIM06).
 Npsekr-SARS-CoV-2 RNA

Svarsrutin

Sjuksköterska i kommunal verksamhet:

Provsvar SARS-CoV-2 visas i NPÖ/1177. Sjuksköterska bevakar och informerar övrig personal när svaret kommer. Angeläget utifrån om personal ska betrakta den provtagna personen som fortsatt smittad eller inte avseende hygienrutiner. Primärvårdens bakjour kontaktas helger för att kunna påbörja smittspårning som sedan övertas av ansvarig primärvårdsläkare (PAL).

PAL kontaktas alltid kommande vardag för samråd kring vårdplan och smittspårning.

Vårdcentral:

Medicinsk vårdadministratör (MVA) bevakar och fördelar inkommande provsvar SARS-CoV-2 till läkare i tjänst om remittent saknas eller är Jour VC (PRIM06). Dessa svar måste hanteras samma dag av läkare.
MVA tar direktkontakt,  ring/internmeddelande till läkaren som blir ansvarig.

Behandlande läkare är ansvarig för uppföljning, information om förhållningsregler och initiering av smittspårning - Behandlande läkares ansvar

Förutsättningar

 • Obduktion eller rättsmedicinsk undersökning bedöms inte vara indicerad.
 • Rimlig misstanke finns om att personen varit sjuk i covid-19, dvs patienten har varit i kontakt med sjukvård pga feber och/eller luftvägssymtom, eller baserat på uppgifter från anhörig.
 • Medgivande från anhörig krävs innan provtagning.

Provtagningsrutin

Prov tas från nasofarynx enligt provtagningsanvisning.

Remittent är den läkare som konstaterar dödsfallet.

Skyddsutrustning vid provtagning

Efter konstaterat dödsfall upphör risken för aerosolsmitta av naturliga skäl. Vid handhavande av den avlidne rekommenderas följande skyddsutrustning:

 • Plastförkläde
 • Handskar
 • Vid provtagning från luftvägarna rekommenderas även skydd mot droppsmitta i form av visir.
 • Avfall hanteras enligt sedvanlig rutin.

Vid positivt svar

 • Ring smittskyddsenheten och rapportera dödsfallet tel 019-602 11 30.
 • Tag ställning till om smittspårning skall göras, se information om covid-19.

Provtagning för genomgången covid-19 (antikroppar)

I vissa sammanhang kan det vara av värde att se om en person har antikroppar mot covid-19. Detta är särskilt aktuellt vid misstanke om reinfektion med SARS-CoV-2 eller om det finns misstanke om att ett positivt RNA-test orsakas av kvarvarande PCR-positivitet snarare än aktuell covid-19-infektion.

Provtagningsanvisningar - Laboratoriemedicinska kliniken
skriv sökord: corona antikroppar

Provtagning för antikroppar mot covid-19 – 1177.se

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 februari 2021