Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Provtagning covid-19

Här hittar du som är vårdgivare information som rör provtagning för aktuell (PCR) och genomgången (antikroppar) covid-19.

Provtagningsindikation vid covid-19

Uppdaterad: 29 januari 2021

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom ett halvår från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad.

Förnyad provtagning bör oberoende av nyligen genomgången infektion, övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunsuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt med aerosolbildande moment.

Viruset kan i det flesta fall påvisas tidigt i infektionsförloppet. Vid bedömning om förnyad provtagning bör man beakta att kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion.

Indikation för provtagning

Gäller oberoende av vaccinationsstatus.

 • Vid symtom på covid-19
 • Vid smittspårning
 • Vid eventuell screening. Exempelvis inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård görs baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild
 • Inresande från utlandet (från förskoleklass och uppåt)

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19, version 18 - Folkhälsomyndigheten

Viktigt att resenärer provtar sig efter ankomst till Sverige

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att de som reser in i Sverige stannar hemma i minst 7 dagar, undviker nära kontakter och testar sig för covid-19. Det gäller oavsett vilket land som besökts.

Ring på telefon 019-602 88 95 för att boka tid för provtagningen.

Mer information om vad som gäller i Örebro län för resenärer och arbetspendlare på 1177.se.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats om rekommendationer för resenärer och arbetspendlare.

Nu kan även personal hämta testkit för covid-19 från regionens lådor

Under två veckor har Region Örebro län provat att låta allmänheten hämta testkit för covid-19 och lämna in sina prover via särskilda lådor, utan att boka någon tid. – I stort har det fungerat utmärkt, säger överläkare Martin Sundqvist, och öppnar för att vård-, omsorgs- och samhällsviktig personal nu också kan nyttja ”lådan”.

Mer information i nyheten från 10 maj >>

Provtagning vid aktuell covid-19

Uppdaterad: 10 maj 2021

I Örebro län erbjuds personal inom vård och omsorg, annan samhällsviktig verksamhet och allmänheten egenprovtagning för pågående infektion med covid-19, så kallat PCR-prov. 

Du kan hämta testkit från låda, beställa prov och boka tid via 1177.se eller enligt lokal rutin.  

Mer information om provtagning och tidsbokning finns på 1177.se

Uppdaterad: 10 maj 2021

I Örebro län erbjuds personal inom vård och omsorg, annan samhällsviktig verksamhet och allmänheten egenprovtagning för pågående infektion med covid-19, så kallat PCR-prov. 

Du kan hämta testkit från låda, beställa prov och boka tid via 1177.se eller enligt lokal rutin.  

Mer information om provtagning för och tidsbokning finns på 1177.se

Uppdaterad: 2 september 2020

Provtagning är prioriterad för att identifiera och på så sätt skydda de utsatta grupperna inom äldreomsorg, andra omsorgsboenden (inte barnomsorg), hemsjukvård men även de med endast hemtjänst.

När?

Vid symtom som medför misstanke om covid-19. Låg tröskel avseende symtom för misstanke. Beakta hygienrutiner under tiden. Tills provsvar föreligger behandlas personen som smittad avseende hygienrutiner.

Särskilda direktiv vid smittspårning och screening.

 • På kvällar tas inga prover utan patient betraktas som smittad tills prov tagits dagen efter.
 • På helger tas prov i samråd med primärvårdens bakjour.

Vem?

Dagtid vardagar: Vid misstanke kontaktar sjuksköterska på boende/hemsjukvård läkare på vårdcentralen (PAL) för att få ordination på provtagning. Beställande läkare tillser att kontaktuppgifter till sjuksköterska finns dokumenterat samt att bevakning av provsvar sker, se svarsrutin. Provtagning görs av kommunsjuksköterska och material hämtas på vårdcentral.

Dagtid helger: vid misstanke kontaktar sjuksköterska bakjouren som beställer provet. Sjuksköterskan bevakar resultatet via NPÖ och kontaktar vid positivt svar primärvårdens bakjour för att kunna påbörja smittspårning, Provresultaten omfördelas av MVA till behandlande läkare på hemmavårdcentralen nästkommande vardag för fortsatt smittspårning.

Hur ska provet tas?

Se provtagningsanvisning

Instruktion om hur NP-provtagning går till - vårdhandboken.

Följ hygienriktlinjer och använd skyddsutrustning (plastförkläde, 2 par handskar och visir) vid proceduren. Provta* med ett par handskar, kasta handskarna, sprita händerna, nya handskar, torka transportröret med yt-desinfektion, sätt på RoS-etikett, lägg i märkt transportkuvert.

*) Provtagningspinnen ska efter provtagning snurras runt i transportvätskan i några sekunder och pinnen ska sedan slängas i samma avfallspåse/låda som skyddskläder sedan slängs i.

Hur ska provet skickas?

Helgdag kan extra transport beställas via Budpartner, tel 019–20 92 50. Vid beställning uppges vilken typ av transport samt referens/ansvarsenhet, vilket är den vårdcentral som står bakom provet. Provet skickas/lämnas in på laboratoriemedicins provinlämning, USÖ, Lindesberg och Karlskoga.

Läkare, beställning i RoS

Vardagar: beställ enligt rutin.
Npsekr-SARS-CoV-2 RNA.
Helgdag Bakjour: Välj patientens vårdcentral som "Medicinsk enhet" och "Vårdenhet"  samt "Remittent"- "Jour VC, Läkare (PRIM06).
 Npsekr-SARS-CoV-2 RNA

Svarsrutin

Sjuksköterska i kommunal verksamhet:

Provsvar SARS-CoV-2 visas i NPÖ/1177. Sjuksköterska bevakar och informerar övrig personal när svaret kommer. Angeläget utifrån om personal ska betrakta den provtagna personen som fortsatt smittad eller inte avseende hygienrutiner. Primärvårdens bakjour kontaktas helger för att kunna påbörja smittspårning som sedan övertas av ansvarig primärvårdsläkare (PAL).

PAL kontaktas alltid kommande vardag för samråd kring vårdplan och smittspårning.

Vårdcentral:

Medicinsk vårdadministratör (MVA) bevakar och fördelar inkommande provsvar SARS-CoV-2 till läkare i tjänst om remittent saknas eller är Jour VC (PRIM06). Dessa svar måste hanteras samma dag av läkare.
MVA tar direktkontakt,  ring/internmeddelande till läkaren som blir ansvarig.

Behandlande läkare är ansvarig för uppföljning, information om förhållningsregler och initiering av smittspårning - Behandlande läkares ansvar

Förutsättningar

 • Obduktion eller rättsmedicinsk undersökning bedöms inte vara indicerad.
 • Rimlig misstanke finns om att personen varit sjuk i covid-19, dvs patienten har varit i kontakt med sjukvård pga feber och/eller luftvägssymtom, eller baserat på uppgifter från anhörig.
 • Medgivande från anhörig krävs innan provtagning.

Provtagningsrutin

Prov tas från nasofarynx enligt provtagningsanvisning.

Remittent är den läkare som konstaterar dödsfallet.

Skyddsutrustning vid provtagning

Efter konstaterat dödsfall upphör risken för aerosolsmitta av naturliga skäl. Vid handhavande av den avlidne rekommenderas följande skyddsutrustning:

 • Plastförkläde
 • Handskar
 • Vid provtagning från luftvägarna rekommenderas även skydd mot droppsmitta i form av visir.
 • Avfall hanteras enligt sedvanlig rutin.

Vid positivt svar

 • Ring smittskyddsenheten och rapportera dödsfallet tel 019-602 11 30.
 • Tag ställning till om smittspårning skall göras, se information om covid-19.

Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i screeningsammanhang på arbetsplatser.

Nedan finns rekommendation för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 på arbetsplatser och förslag på information som bör framgå till personer som antigen testas positivt eller negativt med antigentest.

Provtagning för genomgången covid-19 (antikroppar)

I vissa sammanhang kan det vara av värde att se om en person har antikroppar mot covid-19. Detta är särskilt aktuellt vid misstanke om reinfektion med SARS-CoV-2 eller om det finns misstanke om att ett positivt RNA-test orsakas av kvarvarande PCR-positivitet snarare än aktuell covid-19-infektion.

Provtagningsanvisningar - Laboratoriemedicinska kliniken
skriv sökord: corona antikroppar

Antikroppstestning för allmänheten upphör

Möjligheten för allmänheten att boka en tid för antikroppstestning för covid-19 upphör i Region Örebro län från och med den 1 april. Läs mer om beslutet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 maj 2021