Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Roller och arbetsuppgifter

Det här får du jobba med som läkare, vaccinatör och administrativ personal på vaccinationsmottagning.

Läkare

Läkare på vaccinationsmottagningen är ordinatör och samarbetar med vaccinatörerna kring de personer som ska vaccineras. Läkaren är också frågedoktor för medicinska frågor som uppkommer inför vaccination och handlägger eventuella akuta tillbud som uppkommer på vaccinationsmottagningen.

Vaccinatör

Som vaccinatör vaccinerar du mot covid-19 och administrerar intra muskulär injektion. För sjuksköterskeutbildade som jobbar som vaccinatör kan arbetet även innebär iordningställande av vaccindoser eller att man arbetar som frågesköterska och tillsammans med läkare handlägger eventuella akuta tillbud som uppkommer på vaccinationsmottagningen.

Administrativ personal

Du kan få arbetsuppgifter som registratör som registrerar vaccinationer i vårt journalsystem samt bokar tid för ny vaccindos. Du kan även arbeta som värd om det behövs. Som värd hälsar du besökare välkomna och informerar om hälsodeklarationer och guidar invånaren vidare i lokalen. Du kan också utbildas för att jobba som registrator.

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 februari 2021