Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hjälp och stöd vid självmordsrisk

Har du självmordstankar, eller känner du dig orolig över en annan persons mående och eventuella risk för självmord?

För akut hjälp, ring 112

1177.se om självmord

Till dig som har självmordstankar

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?

Jourhavande Medmänniska

Telefonjour alla dagar klockan 21.00-06.00
Telefon: 08-702 16 80

Stör Döden - varningstecken att vara uppmärksam på

Stör Döden

Stör Döden är en gemensam kampanj från Mind, Suicide Zero och SPES för att uppmana dig som närstående att vara uppmärksam på varningstecken och börja prata om självmordstankar med någon du misstänker mår dåligt. Själva kampanjen riktar sig framför allt mot pojkar och män men innehållet i filmerna är aktuellt för alla. 

Mind - självmordslinje 

Självmordslinjen - Mind
Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

De har öppet dygnet runt, varje dag.

Samtal med barn

Livsviktigt snack

Suicide Zero har tagit fram ett material som framför allt är till för föräldrar/vårdnadshavare om samtal med barn för att hjälpa dem att prata känslor och mående.

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

SPES finns för dig som förlorat en närstående genom självmord.

Telefonjour varje kväll klockan 19-22.
Telefon: 08-34 58 73

Kontakter

Johanna Bernström Högblom

Regional samordnare för suicidprevention för Örebro län

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2023