Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Just nu befinner sig Region Örebro län och länets kommuner på en gemensam resa med destination nära vård. Mellan april-september anordnas seminarier för att arbeta fram en målbild, som ska stödja oss i omställningen mot nära vård och en ökad samverkan oss emellan.

De som arbetar med målbilden är förtroendevalda, chefer och andra tjänstemän om har övergripande ansvar för hälso- och sjukvård, vård och omsorg, folkhälsa, ekonomi, HR och skola. Medborgare, medarbetare och chefer ger inspel under arbetets gång utifrån sina upplevelser och erfarenheter.

Ta gärna del av materialet och diskutera det i din verksamhet.

Karin Sundin och Tom Rymoen om varför vi behöver en gemensam målbild för nära vård

Karin Sundin (S) ordförande i Region Örebro läns hälso- och sjukvårdsnämnd och Tom Rymoen (M) Kommunstyrelseordförande i Nora kommun om varför vi behöver en gemensam målbild för nära vård.

Göran Stiernstedt - varför ställa om till nära vård

Göran Stiernstedt, särskild utredare, om omställningen till nära vård.

Klara Palmberg Broryd om komplexitet och systemledning

Klara Palmberg Broryd är bland annat forskare i komplexitet och har skrivit SKR:s handbok Att driva omställningen till nära vård.

Lena Adolfsson, Ingmar Ångman och Jan Sundelius om läget i Örebro län

Lena Adolfsson, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör och chef för Område nära vård, Ingmar Ångman, områdeschef för Välfärd och folkhälsa och Jan Sundelius, utvecklingsledare Område nära vård förklarar hur det ser ut hos oss.

Ta gärna del av materialet nedan och diskutera det i din verksamhet. 

Johan Quist - en tjänstelogisk omställning

Johan Quist är forskare vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, med fokus på tjänstelogik inom offentlig sektor.

Digitala medborgar- och medarbetardialoger

Panelsamtal om nära vård

Lisbeth Löpare Johansson - nära vård ur ett nationellt perspektiv

Lisbeth Löpare Johansson är SKRs samordnare för nära vård.

Klara Palmberg Broryd - om komplexitet

Klara är bland annat forskare i komplexitet och har skrivit SKR:s handbok Att driva omställningen till nära vård.

Film: Kumla, Hällefors och Karlskoga

Film: Askersund och Ljusnarsberg

Film: Region Örebro län

Film: Örebro och Degerfors

Dag Norén - har vi råd med omställningen?

Anna Nergårdh - nära vård, här för att stanna?

Ida Broman - glöm inte barnen i omställningen till nära vård

Malin Duckert Ek och Jan Sundelius - målbilden börjar ta form

Malin Duckert Ek och Jan Sundelius - det fortsatta arbetet för nära vård

Kontakter

Malin Duckert Ek

Projektledare: Samverkan för god och nära vård

Jan Sundelius

Utvecklingsledare Område nära vård

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 oktober 2021