Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

Den gemensamma överenskommelsen för sjukskrivning och rehabilitering "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" har ersatt den tidigare rehabiliteringsgarantin. Den nuvarande överenskommelsen gäller för 2020.

Syftet är att stimulera medicinska rehabiliteringsinsatser för personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta. 

Rapportering

Rapportera avslutade behandlingsinsatser (MMR, KBT, IPT samt även PDT och internetbaserad KBT) enligt rutin Inrapportering av insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (se dokument).

För sjukskrivna patienter som genomgått och avslutat dessa behandlingar - rapportera även om kontakt med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen förekommit.

Underlaget (bilaga 1) ska vara regionkansliet tillhanda senast de datum som angivits nedan.

2020

Kvartal 1-4:

Underlag rapporteras in senast 18 juni 2021. Behandlingarna ska vara påbörjade under 2020 och avslutade innan datumet för inrapportering.

Kontakter

Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

Yvonne Nilsson Hirsch

Utredare

Lise Bergman

Kvalitetsstrateg - Område Psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 december 2020