Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Se även avgiftshandboken för fler detaljer om patientavgifter i Region Örebro län.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2022