Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Pensionärer eller studerande med intyg

Här ser du en definition av vad som räknas som pensionär respektive studerande.

Pensionärer

Svenska medborgare med svensk allmän pension som är bosatta i ett annat EU-land.

Med pension avses bland annat inkomst-, tilläggs- och premiepension samt sjuk- eller aktivitetsersättning.

Behöver visa upp intyget Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige (Försäkringskassan). Kopia på intyget ska skickas till avdelningen för kundfakturor för att Region Örebro län ska kunna söka ersättning för vårdkostnaderna från Försäkringskassan.

Studerande

Svenska medborgare som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och som är avregistrerade från folkbokföringen samtidigt som de anses bosatta i Sverige och är omfattade av svensk socialförsäkring.

Behöver visa upp intyget Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige (Försäkringskassan).

Då Region Örebro län inte kan söka ersättning för dessa studerande från Försäkringskassan behöver ingen kopia på intyget skickas till avdelningen för kundfakturor.

Familjemedlemmar

Även familjemedlemmar till pensionärer och studenter omfattas av samma rättigheter och avgifter om de kan uppvisa ovan nämnda intyg.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2022