Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen
  • Ges till personer som av någon anledning inte kan ansöka om pass i sitt hemland.
  • Utfärdas av Migrationsverket.
  • Anses EJ som giltig id-handling.
  • Utfärdas även i andra länder.

framlingspass.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 juni 2022