Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Följande länder kan utfärda sjukförsäkringskort som gäller i Sverige till sina folkbokförda:

  • EU-länder
  • EES-länderna Norge, Liechtenstein och Island
  • Schweiz
  • Storbritannien

Patienter från dessa länder ska kunna visa upp ett giltigt sjukförsäkringskort vid varje besökstillfälle. För att det ska räknas som giltigt krävs det att namn, kortets ID-nr samt giltighetsdatum är synliga på kortet.

Korten ser olika ut i de respektive länderna och ett land kan även ha flera olika kort.

Bilder på varje lands kort hittar du här: Hur känner du igen kortet – Europeiska kommissionen

Även nyfödda barn behöver ha ett eget sjukförsäkringskort och föräldern eller vårdenheten kan söka ett provisoriskt intyg för barnet efter födseln.

Provisoriskt intyg

Patienten har möjlighet att kontakta sjukförsäkringsinstitutet i sitt hemland för att beställa ett provisoriskt intyg som täcker vårdkostnaden. Det provisoriska intyget kan visas upp både vid vårdtillfället och efter vårdtillfället. Den giltighetstid som anges på det provisoriska intyget måste täcka vårdtillfället.

Om patienten inte kan visa upp ett giltgt sjukförsäkringskort eller intyg

Patienter som saknar sjukförsäkringskort eller intyg kan söka ersättning för vårdkostnaden i efterhand hos sitt sjukförsäkringsinstitut. Dessa patienter debiteras med hela kostnaden för vården.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 juni 2022