Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vård av personer från Ungern

För invånare i Ungern finns en särskild regel som innebär att personer som inte har rätt till EU-kort men som visar sitt pass har rätt att få den omedelbara vården subventionerad.

I praktiken innebär det att kravet på EU-kort för att få omedelbar vård subventionerad inte gäller för patienter från Ungern. För övrigt gäller samma regler för patienter från Ungern som patienter från övriga EU-länder.

Vilken vård har patienten rätt att få?
Alla har rätt till omedelbar vård och abort. För att avgöra om vården är omedelbar krävs en medicinsk bedömning.

För de patienter som visar upp ett giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort, gäller dessutom att de har rätt till nödvändig vård. För att avgöra om vården är nödvändig krävs en medicinsk bedömning. 

De som inte visar giltigt EU-kort, eller provisoriskt intyg om EU-kort får erbjudas ytterligare vård om det finns resurser till det inom kliniken.

Patienter från ett EU-land kan i undantagsfall räknas som tillståndslösa och därmed ha rätt till vård som inte kan anstå. För det krävs att patienten själv anger att den vistas illegalt i Sverige och att kliniken bedömer att det är rimligt att patienten kan ha varit i landet mer än tre månader. I dessa fall bör avgiftssamordnare på Regionkansliet kontaktas för rådgivning.

Vad ska patienten betala för vården?
Patient från Ungern som får omedelbar vård ska för den vården betala samma avgift som svenska patienter om de visar pass eller EU-kort, se avgifter för Svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Om patienten varken kan visa pass eller EU-kort ska patienten betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård för den omedelbara vården. För omedelbar vård kan vi inte kräva förskottsbetalning.

Patient som får nödvändig vård ska för den vården betala samma avgifter som svenska patienter för den omedelbara vården, se avgifter för svenska patienter, Avgiftshandboken kapitel 3. Vi kan inte kräva förskottsbetalning för dessa patienter.

Patienter som erbjuds mer vård än de har rätt till ska betala vårdens verkliga kostnad enligt Region Örebro läns prislista för utomlänsvård 
och kan krävas på kontant förskottsbetalning om de inte kan uppge en fullständig och trovärdig fakturaadress. De som omfattas av sitt lands sjukförsäkring har möjlighet att söka ekonomisk ersättning för vården i efterhand i sitt hemland.

De undantagsfall där patienter från ett EU-land räknas som tillståndslösa (se ovan) och därför får vård som inte kan anstå (se länk – vård som inte kan anstå) ska för den vården betala samma avgifter som asylsökande, se avgifter för utländska patienter, Avgiftshandboken kapitel 4.

Övrig information:
Kostnadsansvaret för en patient som remitterats av medicinska skäl till ett annat vårdlandsting därför att vården inte kan ges i det landsting där skadan eller sjukdomen uppkom vilar på det remitterande landstinget, som i sin tur ska söka vårdersättning från Försäkringskassan eller från patienten om den ska betala vårdens verkliga kostnad.

När en patient från EU/EES-området söker planerad vård här enligt patientrörlighetsdirektivet ska patienten få en specificerad faktura på vårdkostnaden. Patienterna ska också få information av vårdgivaren om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, att IVO för ett register över vårdgivare samt om förekomsten av patientskadelagen, läkemedelsförsäkringen och patientnämndernas verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 juni 2020

Läs mer om Länder