Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta kopia på pass.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • För akut vård kan vi inte kräva att patienten betalar i förskott.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Registrering i NCS Cross

Avsnitt: Utlänning - Utlänning, ej konvention

Registrering i Infomedix

Besöksregistrering öppenvård:

Registrering inneliggande:

Registrering av patientdata:

 • Patienten har rätt till akut vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.

Instruktion till kassan

 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta en kopia på giltigt pass samt intyg.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 • Patienten har rätt till planerad vård.
 • Patienten betalar samma avgifter som en folkbokförd.
Instruktion till kassan
 • Ta en kopia på intyget.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Instruktion till kassan
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Abort - som bedöms som nödvändig

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress

Abort - patientens egna val

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning - akut

Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta någon kopia.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Förlossning - planerad

Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Avgiftsfritt
 • Ta en kopia på intyget.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Patienten har rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Abort Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Förlossning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Vid fakturering, säkerställ att det finns en trovärdig fakturaadress.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

 

Patienten har inte rätt till
Behandling Patientens avgift Instruktion till kassan
Förebyggande mödrahälsovård Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Preventivmedelsrådgivning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.
Cellprovtagning Betalar vårdens verkliga kostnad
 • Du behöver inte ta några kopior.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Om Region Örebro län har kapacitet att erbjuda mer vård än vad patienten har rätt till, utan att det inkräktar på länsinvånarnas tillgång till vård, är det inget som hindrar att vi erbjuder vård mot direkt kontant- eller kortbetalning. Den vården ska ej faktureras.

Denna information är under uppbyggnad. Ring supporten för patientavgifter om du har några frågor.

 • Patienten har rätt till barnhälsovård enligt nationella barnhälsovårdsprogrammet.
 • Patienten betalar ingen avgift.

Instruktioner till kassan

 • Ta kopia på eventuellt sjukförsäkringskort, intyg eller ID-handling.
 • Skicka kopian till avdelningen för kundfakturor, Fabriksgatan 22, Örebro.
 • Adress i Sverige ska alltid stå under tillfällig adress.

Vaccinationer

Besök som bokas in med syfte att vaccinera barnet är avgiftsfritt för samtliga barn.

För utländska barn som inte är folkbokförda men som vistas här stadigt, lagligt eller olagligt, bör BVC bevaka vaccinationsbehovet.

För medicinska frågor kontakta barnhälsovårdsöverläkare på Hälsoval BHV.

Leif Ekholm

Barnhälsovårdsöverläkare

Support

Kontakta supporten för patientavgifter om du har frågor.
Telefon: 26 000, vardagar klockan 9-11.

Lägg ett ärende om patientavgiftsfrågor i Easit

Videoguide: hur använder jag webbsidan?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 november 2022

Läs mer om Länder